Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęUchwała nr LXIII/379/2022 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 29 listopada 2022 - w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie KrośniewiceUchwała nr LXIII/371/2022 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 29 listopada 2022 - w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2022 rokUchwała nr XLIII/372/2022 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 29 listopada 2022 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2025 dla Gminy KrośniewiceUchwała nr LXIII/373/2022 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 29 listopada 2022 - w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz ustalenia zasad jej poboruUchwała nr LXIII/374/2022 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 29 listopada 2022 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychUchwała nr LXIII/375/2022 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 29 listopada 2022 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomościUchwała nr LXIII/376/2022 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 29 listopada 2022 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2023 rokUchwała nr LXIII/377/2022 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 29 listopada 2022 - w sprawie rozpatrzenia petycji o utworzeniu Młodzieżowej Rady GminyUchwała nr LXIII/378/2022 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 29 listopada 2022 - w sprawie uchylenia uchwały nr LIX/343/22 z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Krośniewice w roku szkolnym 2022/2023Uchwała nr LXIII/380/2022 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 29 listopada 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę KrośniewiceUchwała nr LXIII/381/2022 Burmistrza Krośniewic z dnia 29 listopada 2022 - w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023Uchwała nr XLIII/382/2022 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 29 listopada 2022 - w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Krośniewice na lata 2023-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowiskoUchwała nr LXIII/383/2022 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 29 listopada 2022 - w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych na terenie Gminy KrośniewiceUchwała nr LXIII/384/2022 Burmistrza Krośniewic z dnia 29 listopada 2022 - zmieniająca uchwałę nr XLVI/274/21 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy KrośniewiceUchwała nr LXIII/385/2022 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 29 listopada 2022 - w sprawie uchwalenia Regulaminu Targowiska w KrośniewicachUchwała nr LXII/361/2022 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 02 listopada 2022 - w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2022 rokUchwała nr LXII/362/2022 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 02 listopada 2022 - w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2025 dla Gminy KrośniewiceUchwała nr LXII/363/2022 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 02 listopada 2022 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie ,,Termomodernizacja budynków będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Krośniewice”Uchwała nr LXIII/364/2022 Burmistrza Krośniewic z dnia 02 listopada 2022 - w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w KrośniewicachUchwała nr LXII/365/2022 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 02 listopada 2022 - w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2022 rokUchwała nr LXII/366/2022 Burmistrza Krośniewic z dnia 02 listopada 2022 - w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVII/336/14 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie współdziałania z Miastem Kutno w zakresie lokalnego transportu zbiorowegoUchwała nr LXII/367/2022 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 02 listopada 2022 - w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Krośniewicach Nr LII/305/22 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 18 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy KrośniewiceUchwała nr LXII/368/2022 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 02 listopada 2022 - w sprawie uchylenia Uchwały nr LII/305/2022 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 18 lutego 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy KrośniewiceUchwała nr LXII/369/2022 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 02 listopada 2022 - w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę KrośniewiceUchwała nr LXII/370/2022 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 02 listopada 2022 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krośniewice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku