Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Uchwała nr XXVIII/165/20 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Burmistrza Krośniewic z powodu nieudzielenia wotum zaufania w 2 kolejnych latach. (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 poz. 5952)

Link do Dziennika Urzędowego
Województwa Łódzkiego
POSTANOWIENIE NR 553/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI II z dnia 20 listopada 2020 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Krośniewic przed upływem kadencji
Link do strony PKW
Informacje Krajowego Biura Wyborczego dot. referendum
Link do strony PKW
Uchwała nr XXXI/180/2020 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30 listopada 2020 r. - w sprawie wskazania osób do składu Miejskiej Komisji do Spraw Referendum i obwodowych komisji do spraw referendum w sprawie odwołania Burmistrza Krośniewic przed upływem kadencji
 
Link do uchwały
OBWIESZCZENIE Burmistrza Krośniewic z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie podania do wiadomości publicznej informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum w sprawie odwołania Burmistrza Krośniewic przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 10 stycznia 2021 r.
Treść
obwieszczenia
POSTANOWIENIE NR 567/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Krośniewicach
Treść
postanowienia
POSTANOWIENIE NR 568/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

Treść
postanowienia

POSTANOWIENIE NR 569/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 15 grudnia 2020 r. o zawieszeniu głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Krośniewic przed upływem kadencji, zarządzonego postanowieniem nr 533/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 20 listopada 2020 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Krośniewic przed upływem kadencji

Treść
postanowienia


INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI II z dnia 20 listopada 2020 r. o uprawnieniach osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendach lokalnych

Link do strony PKW
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Krośniewic przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 10 stycznia 2021 r. Link do strony PKW
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w referendum lokalnymLink do strony PKW
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w referendum lokalnymLink do strony PKW

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI II z dnia 20 listopada 2020 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania przez Komisarza Wyborczego w Łodzi II zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonywanych przez osoby uprawnione do udziału w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Krośniewic przed upływem kadencji zarządzonym na dzień 10 stycznia 2021 r.Link do strony PKW
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnegoLink do strony PKW

POSTANOWIENIE NR 554/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI II z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia liczby członków wchodzących w skład Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Krośniewicach i obwodowych komisji do spraw referendum 
w Krośniewicach oraz terminu składania zgłoszeń w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Krośniewic przed upływem kadencji
Link do strony PKW

Kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Krośniewic przed upływem kadencji

Data wykonania czynnościTreść czynności
do 25 listopada 2020 r.ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podanie do wiadomości mieszkańców przez rozplakatowanie na terenie gminy Krośniewice postanowienia Komisarza Wyborczego w Łodzi II o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Krośniewic przed upływem kadencji
do 11 grudnia 2020 r.podanie do wiadomości mieszkańców przez rozplakatowanie, obwieszczenia o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika
do 11 grudnia 2020 r.zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Łodzi II kandydatów na członków Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Krośniewicach i obwodowych komisji do spraw referendum
do 16 grudnia 2020 r.powołanie przez Komisarza Wyborczego w Łodzi II Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Krośniewicach
do 20 grudnia 2020 r.
(do 21 grudnia 2020 r.)*
sporządzenie w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach spisu osób uprawnionych do udziału w referendum
do 20 grudnia 2020 r.
(do 21 grudnia 2020 r.)*
powołanie przez Komisarza Wyborczego w Łodzi II obwodowych komisji do spraw referendum
do 26 grudnia 2020 r.
(do 28 grudnia 2020 r.)*
zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Łodzi II zamiaru głosowania korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne uprawnione do udziału w referendum oraz osoby uprawnione do udziału w referendum, które najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat
do 1 stycznia 2021 r.
(do 4 stycznia 2021 r.)*
składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
do 5 stycznia 2021 r.składanie wniosków o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy Krośniewice
do 5 stycznia 2021 r.zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Łodzi II zamiaru głosowania korespondencyjnego przez osoby uprawnione do udziału w referendum podlegające w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych
8 stycznia 2021 r. o godz. 24:00zakończenie kampanii referendalnej
9 stycznia 2021 r.przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum spisów osób uprawnionych do udziału w referendum
10 stycznia 2021 r. w godz. 7:00-21:00przeprowadzenie głosowania

*) Zgodnie z art. 9 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 741) - jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ustawie przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu.


Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum w sprawie odwołania Burmistrza Krośniewic przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 10 stycznia 2021 r.

 

Nr obwodu
głosowania
Granice obwodu głosowaniaSiedziba obwodowej komisji do spraw referendum
1Krośniewice, ulice: Kolejowa, Parkowa nr 1 i 3, Toruńska nr 1, 2, 3, 8, 8A, 10a, 12, 12A, 12B, 14, 14A, 16, 18, 18A, 18B, 24, Zakątna, Generała Tadeusza Kościuszki.Budynek na Stadionie Miejskim w Krośniewicach, ul.Kolejowa 21,
99-340 Krośniewice
2Krośniewice, ulice: Parkowa od nr 2 do końca (numery parzyste), Błonie, Toruńska od nr 13 do końca (numery nieparzyste) i od nr 26 do końca (numery parzyste).Świetlica osiedlowa w Krośniewicach,
ul. Błonie 9 (Andersówka),
99-340 Krośniewice
3Kajew, Błonie, Kopy, Teresin, Bardzinek, Głaznów, Pniewko, Ostałów, Tumidaj, Bielice, Stara Wieś, Raszynek.Budynek po Szkole Podstawowej Nr 1 w Krośniewicach,
ul. Poznańska 15,
99-340 Krośniewice
4Krośniewice, ulice: Płocka, Kutnowska, Plac Wolności, Poznańska, Henryka Sienkiewicza, 3 Maja, Targowa, Generała Władysława Sikorskiego, Zachodnia, Marii Konopnickiej, Juliusza Słowackiego, Mazowiecka, Kwiatowa, Klonowa, Jaśminowa, Polna, Łęczycka od nr 1 do końca (numery nieparzyste), Ogrodowa, SłonecznaSzkoła Podstawowa Nr 1 w Krośniewicach,
ul. Łęczycka 17,
99-340 Krośniewice
5Krośniewice, ulice: Łęczycka od nr 2 do końca (numery parzyste), Przemysłowa, Adama Mickiewicza, Bolesława Prusa, Cicha, Cypriana Kamila Norwida, Władysława Broniewskiego, Boczna, Wiosenna, Generała Józefa Bema, Wąska, Zielona, Łąkowa, Brzozowa, Dębowa, Lipowa, Kasztanowa, Ignacego Paderewskiego, Południowa, Księdza Jerzego Popiełuszki, Stanisława Moniuszki, Krótka, Wspólna.Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach (wejście od ul. Łęczyckiej 19a),
ul. Łęczycka 17,
99-340 Krośniewice
6Morawce, Stare Morawce, Krzewie, Rozpacz, Zosinek, Zalesie, Miłosna, Marynin, Wymysłów, Miłonice, Górki MiłońskieBudynek po Katolickiej Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im.
św. Jana Pawła II w Zalesiu,
Zalesie 2,
99-340 Krośniewice
7Suchodoły, Franki, Wychny, Kopyta, Nowe Jankowice, Jankowice, Cudniki, GłogowaSzkoła Podstawowa Fundacji "Elementarz" z Oddziałem Przedszkolnym w Jankowicach,
Jankowice 32,
99-340 Krośniewice
8Nowe, Skłóty, Wola Nowska, Szubina, Iwiczna, Pomarzany, Pawlikowice.Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Andersa w Nowem,
Nowe 36,
99-340 Krośniewice
9Zieleniew, Luboradz, Godzięby, Szubsk-Towarzystwo, Cygany, Szubsk Duży, Witów.Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Andersa w Nowem,
Nowe 36,
99-340 Krośniewice

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 850
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Krośniewicach
Nazwa dokumentu: Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Krośniewic przed upływem kadencji, zarządzone na 10 stycznia 2021 r.
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Erdman
Osoba, która udostępnia informację: Renata Brygier
Data wytworzenia informacji: 24.11.2020
Data udostępnienia informacji: 24.11.2020 11:08:58
Data ostatniej aktualizacji: 15.12.2020 15:57:03
Rejestr zmian