Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku
w związku z brakiem możliwości przeprowadzenia wyborów w dniu 10 maja 2020 r.

LINK DO STRONY PKW


INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że zgodnie z kalendarzem wyborczym dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r., w dniu 5 maja br. upływa termin składania przez wyborców (w tym wyborców nigdzie nie zamieszkałych przebywających na terenie gminy) wniosków o dopisywanie ich do spisu wyborców w wybranych obwodach głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo w której czasowo przebywa.


INFORMACJA
dot. zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r.


Informujemy, że z powodu braku wymaganej liczby kandydatów w niektórych obwodowych komisjach wyborczych, w dalszym ciągu przyjmujemy zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych. Zgłoszenia należy przesyłać drogą mailową na adres biurorady@krosniewice.pl, drogą pocztową na adres Urząd Miejski w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice lub wrzucić do skrzynki znajdującej się przed Urzędem Miejskim w Krośniewicach w terminie do dnia 20 kwietnia 2020 r. godz. 1100.


INFORMACJA
dot. zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r.

INFORMACJA O TWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO KANDYDATA NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2020 R. WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

LINK DO STRONY
PKW

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami

LINK DO STRONY
PKW

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

LINK DO STRONY
PKW

Uchwała nr 60/2020 PKW z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

LINK DO STRONY
PKW

 

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 10 MAJA 2020 R.

do 16 marca 2020 r.zawiadamianie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
do 23 marca 2020 r.powołanie okręgowych komisji wyborczych
do 26 marca 2020 r.dokonywanie przez komisarzy wyborczych zmian w podziale na obwody głosowania i zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych

do 26 marca 2020 r.

do godz. 24:00

zgłaszanie do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w celu zarejestrowania
do 6 kwietnia 2020 r.*utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów
do 10 kwietnia 2020 r.podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika
do 10 kwietnia 2020 r.zgłaszanie wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich
do 10 kwietnia 2020 r.zgłaszanie kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych
do 20 kwietnia 2020 r.*powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych
do 20 kwietnia 2020 r.*podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
do 20 kwietnia 2020 r.*sporządzenie spisów wyborców przez gminy

od 19 kwietnia 2020 r.

do 27 kwietnia 2020 r.*

składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę
do 20 kwietnia 2020 r.podanie do publicznej wiadomości danych o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
do 27 kwietnia 2020 r.*zgłaszanie komisarzowi wyborczemu przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille'a

od 25 kwietnia 2020 r.

do 8 maja 2020 r. 

do godz. 24:00

nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze
do 4 maja 2020 r.*składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
do 5 maja 2020 r.składanie wniosków przez wyborców o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na terenie kraju
do 7 maja 2020 r.zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą
do 7 maja 2020 r.zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach

8 maja 2020 r. 

o godz. 24:00

zakończenie kampanii wyborczej
9 maja 2020 r.przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

10 maja 2020 r. 

w godz. 7:00‑21:00

przeprowadzenie głosowania

* Terminy ustawowe zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 3863
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Krośniewicach
Nazwa dokumentu: Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2020 r.
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Erdman
Osoba, która udostępnia informację: Renata Brygier
Data wytworzenia informacji: 10.02.2020
Data udostępnienia informacji: 10.02.2020 09:54:38
Data ostatniej aktualizacji: 04.06.2020 09:57:49
Rejestr zmian