Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Oficjalne strony internetowe dotyczące Wyborów Samorządowych w 2024 r.

System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego - https://data-oswiadczenia.ipn.gov.pl/

 

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania czynności wyborczejTreść czynności wyborczej
do dnia 12 lutego 2024 r.

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie
terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

– zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego

do dnia 22 lutego 2024 r.

– zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

do dnia 27 lutego 2024 r.

– powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych

do dnia 4 marca 2024 r. do godz. 16.00

– utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów,

– zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy

do dnia 8 marca 2024 r.

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach wyborczych dostosowanych
do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika,
– zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

do dnia 13 marca 2024 r.

– przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików
województw

do dnia 14 marca 2024 r. do godz. 16.00

– zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

do dnia 15 marca 2024 r.

– przyznanie przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą

do dnia 18 marca 2024 r.

– przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania
o charakterze ogólnowojewódzkim,

– powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych

od dnia 23 marca 2024 r. do dnia 5 kwietnia
2024 r. do godz. 24.00

– nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez
komitety wyborcze

do dnia 25 marca 2024 r.– podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczeń:
 1. terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych,
 2. gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast,

– zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców
niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat,

– zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie,
w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski

do dnia 28 marca 2024 r.

– podanie do publicznej wiadomości informacji o organizacji w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich, w dniu wyborów, bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego, o którym mowa w art. 37f § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy

do dnia 29 marca 2024 r.

– składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

do dnia 4 kwietnia 2024 r.

poinformowanie wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego,
o godzinie transportu w dniu głosowania

w dniu 5 kwietnia 2024 r. o godz. 24.00

– zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 7 kwietnia 2024 r. godz. 7.00–21.00

– głosowanie

 


INFORMACJE

InformacjaLink do źródła
Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
LINK Do STRONY PKW
Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
LINK DO STRONY PKW
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 rLINK DO STRONY PKW
Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.LINK DO STRONY PKW
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.LINK DO STRONY PKW
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.LINK DO STRONY PKW
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów w więcej niż w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.LINK DO STRONY PKW
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłosić kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.LINK DO STRONY PKW
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłosić kandydatów w więcej niż jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.LINK DO STRONY PKW
Informacja o tworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.LINK DO STRONY PKW
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.LINK DO STRONY PKW
Informacja Burmistrza Krośniewic z dnia 21 marca 2024 r. o możliwości bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego dla wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat LINK

 


PODZIAŁ GMINY KROŚNIEWICE NA OKRĘGI WYBORCZE

Numer okręgu wyborczegoGranice okręgu wyborczego
1

ulice: Płocka, Kutnowska, Plac Wolności, Poznańska od nr 1 do nr 19 (nieparzyste), Henryka Sienkiewicza, 3 Maja, Targowa od nr 1 do nr 11 (nieparzyste)

2

ulica Kolejowa

3

ulice: Parkowa nr 1 i 3, Toruńska nr 18, 18A, 18B, 24, 24D

4

ulice: Toruńska nr 1, 2, 3, 8, 8A, 10a, 12, 12A, 12B, 14, 14A, 16, Zakątna, Generała Tadeusza Kościuszki

5

ulice: Parkowa od nr 2 do nr 26 (parzyste), Błonie, Toruńska od nr 13 do nr 21 (nieparzyste) i od nr 26 do 30 (parzyste)

6

ulice: Poznańska od nr 2 do końca (parzyste), Generała Władysława Sikorskiego, Zachodnia, Marii Konopnickiej, Juliusza Słowackiego, Mazowiecka, Targowa od nr 17 do 29A (nieparzyste) i od nr 2 do 34 (parzyste), Kwiatowa, Klonowa, Jaśminowa, Polna, Łęczycka od nr 1 do 23B (nieparzyste), Ogrodowa, Słoneczna, Różana, Leśna, Malinowa

7

ulice: Łęczycka od nr 2 do nr 38 (parzyste), 38BL1, 38BL2, Przemysłowa, Adama Mickiewicza, Bolesława Prusa, Cicha, Cypriana Kamila Norwida, Władysława Broniewskiego, Boczna, Wiosenna, Generała Józefa Bema, Wąska

8

ulice: Zielona, Łąkowa, Brzozowa, Dębowa, Lipowa, Kasztanowa, Ignacego Paderewskiego, Południowa, Księdza Jerzego Popiełuszki, Stanisława Moniuszki, Krótka, Wspólna, Długa, Wrzosowa

9

miejscowości: Kajew, (osada) Błonie, Kopy

10

miejscowości: Teresin, Bardzinek, Głaznów, Pniewko, Ostałów, Tumidaj, Bielice, Stara Wieś, Raszynek

11

miejscowości: Suchodoły, Franki, Wychny, Kopyta, Nowe Jankowice, Jankowice, Cudniki, Głogowa

12

miejscowości: Morawce, Stare Morawce, Krzewie, Rozpacz, Zosinek, Zalesie, Miłosna, Marynin, Wymysłów, Miłonice, Górki Miłońskie

13

miejscowości: Zieleniew, Luboradz, Godzięby, Szubsk –Towarzystwo, Cygany, Szubsk Duży, Witów

14

miejscowości: Nowe, Skłóty, Wola Nowska

15

miejscowości: Szubina, Iwiczna, Pomarzany, Pawlikowice

 

PODZIAŁ GMINY KROŚNIEWICE NA OBWODY GŁOSOWANIA

Nr obwodu głosowaniaGranice obwodu głosowaniaSiedziba obwodowej komisji wyborczej
1

ulice: Kolejowa, Parkowa nr 1 i 3, Toruńska nr 1, 2, 3, 8, 8A, 10a, 12, 12A, 12B, 14, 14A, 16, 18, 18A, 18B, 24, 24D, Zakątna, Generała Tadeusza Kościuszki

Budynek na Stadionie Miejskim w Krośniewicach,
ul. Kolejowa 21,
99-340 Krośniewice

2

ulice: Parkowa od nr 2 do nr 26 (parzyste), Błonie, Toruńska od nr 13 do nr 21 (nieparzyste) i od nr 26 do nr 30 (parzyste)

Świetlica osiedlowa w Krośniewicach,
ul. Błonie 9 (Andersówka),
99-340 Krośniewice

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

Teresin, Bardzinek, Głaznów, Pniewko, Ostałów, Tumidaj, Bielice, Stara Wieś, Raszynek

Budynek po Szkole Podstawowej Nr 1 w Krośniewicach,
ul. Poznańska 15,
99-340 Krośniewice

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4

ulice: Płocka, Kutnowska, Plac Wolności, Poznańska, Henryka Sienkiewicza, 3 Maja, Targowa, Generała Władysława Sikorskiego, Zachodnia, Marii Konopnickiej, Juliusza Słowackiego, Mazowiecka, Kwiatowa, Klonowa, Jaśminowa, Polna, Łęczycka od nr 1 do nr 23B (nieparzyste), Ogrodowa, Słoneczna, Różana, Leśna, Malinowa

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośniewicach,
ul. Łęczycka 17,
99-340 Krośniewice

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5

ulice: Łęczycka od nr 2 do nr 38 (parzyste), 38BL1, 38BL2, Przemysłowa, Adama Mickiewicza, Bolesława Prusa, Cicha, Cypriana Kamila Norwida, Władysława Broniewskiego, Boczna, Wiosenna, Generała Józefa Bema, Wąska, Zielona, Łąkowa, Brzozowa, Dębowa, Lipowa, Kasztanowa, Ignacego Paderewskiego, Południowa, Księdza Jerzego Popiełuszki, Stanisława Moniuszki, Krótka, Wspólna, Długa, Wrzosowa

Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach
(wejście od ul. Łęczyckiej 19a),
ul. Łęczycka 17,
99-340 Krośniewice

6

Morawce, Stare Morawce, Krzewie, Rozpacz, Zosinek, Zalesie, Miłosna, Marynin, Wymysłów, Miłonice, Górki Miłońskie

Remiza OSP Miłosna,
Miłosna 7a,
99-340 Krośniewice

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7

Suchodoły, Franki, Wychny, Kopyta, Nowe Jankowice, Jankowice, Cudniki, Głogowa

Szkoła Podstawowa Fundacji "Elementarz" z Oddziałem Przedszkolnym w Jankowicach,

Jankowice 32,
99-340 Krośniewice

8

Nowe, Skłóty, Wola Nowska, Szubina, Iwiczna, Pomarzany, Pawlikowice

Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Andersa w Nowem,

Nowe 36,
99-340 Krośniewice

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

9

Zieleniew, Luboradz, Godzięby, Szubsk-Towarzystwo, Cygany, Szubsk Duży, Witów

Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Andersa w Nowem,

Nowe 36,
99-340 Krośniewice

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

10

Kajew, osada Błonie, Kopy

Remiza OSP,

Kajew 125,
99-340 Krośniewice

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Krośniewicach mieści się  w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach,  I piętro pokój nr 18, ul. Poznańska 5 99-340 Krośniewice

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:

 1. którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub
 2. posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
  1. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  2. niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,
  3. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,
  4. o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
  5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub
 3. podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Łodzi II najpóźniej do dnia 25 marca 2024 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 2 kwietnia 2024 r.

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

 1. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 2. niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,
 3. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,
 4. o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
 5. o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

 


MIEJSKA KOMISJA WYBORCZA

Skład Komisji:

 1. Maria Nowakowska - Przewodniczący Komisji.
 2. Sławomir Selder - Zastępca Przewodniczącego Komisji.
 3. Janusz Krzysztof Grzelak - Członek Komisji.
 4. Elżbieta Ewa Kacprzak - Członek Komisji.
 5. Krzysztof Kotkowski - Członek Komisji.
 6. Anna Krygiel - Członek Komisji.
 7. Agnieszka Ewa Pilatowicz - Członek Komisji.
 8. Jadwiga Krystyna Rożnowska - Członek Komisji.
 9. Maciej Czesław Zemło - Członek Komisji.

 

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Krośniewicach mieści się w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice, tel. 24 25 23 024.

Dyżury dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnego Komisja będzie pełnić w następujących terminach:

 • 28.02.2024 (Środa) w godz. 14.00 - 17.00;
 • 29.02.2024 (Czwartek) w godz. 14.00 - 16.00;
 • 01.03.2024 (Piątek) w godz. 14.00 - 16.00;
 • 02.03.2024 (Sobota) w godz. 9.00 - 11.00;
 • 04.03.2024 (Poniedziałek) w godz. 8.00 - 16.0;
 • 06.03.2024 (Środa) w godz. 15.00 - 17.00;
 • 13.03.2024 (Środa) w godz. 15.00 - 17.00;
 • 14.03.2024 (Czwartek) w godz. 14.00 - 16:00.

 


Warunki ważności głosu:

 • Głosy ważne:
  • Głosować można stawiając znak "X" (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu;
 • Głosy nieważne (przyczyną nieważności głosu jest):
  • postawienie znaku "X" w kratkach obok więcej nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście;
  • niepostawienie znaku "X" w żadnej kratce;
  • postawienie znaku "X" w kratyce wyłącznie przy nazwisku kandydata z listy uniewaznionej przez gminną / powiatową / wojewódzką komisję wyborczą

NIEWAŻNE SĄ KARTY DO GŁOSOWANIA INNE NIŻ URZĘDOWO USTALONE LUB NIEOPATRZONE PIECZĘCIĄ OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 2537
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Krośniewicach
Nazwa dokumentu: Wybory Samorządowe (2024 r.)
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Renata Brygier
Osoba, która udostępnia informację: Renata Brygier
Data wytworzenia informacji: 15.01.2024
Data udostępnienia informacji: 15.01.2024 15:19:50
Data ostatniej aktualizacji: 16.04.2024 13:33:52
Rejestr zmian