Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie nr 51/2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 30 marca 2020 - w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na terenie Gminy KrośniewiceZarządzenie nr 52/2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 30 marca 2020 - zmieniające Zarządzenie Nr 49.2020 z dnia 25 marca 2020 r. Burmistrza Krośniewic w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi interesantów Urzędu Miejskiego w KrośniewicachZarządzenie nr 50/2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 26 marca 2020 - w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznejZarządzenie nr 49/2020 Burmistrz Krośniewic z dnia 25 marca 2020 - w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi interesantów Urzędu Miejskiego w KrośniewicachZarządzenie nr 48/2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 20 marca 2020 - w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2020 rokZarządzenie nr 47/2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 18 marca 2020 - w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Miejskiego w Krośniewicach środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, ryczałtu pieniężnego za pranie odzieży roboczej oraz wysokość kwoty refundowanej zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze.Zarządzenie nr 45/2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 16 marca 2020 - w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi interesantów Urzędu Miejskiego w KrośniewicachZarządzenie nr 46/2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 16 marca 2020 - w sprawie powołania komisji w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznejZarządzenie nr 44/2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 11 marca 2020 - w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku w obszarze ochrony i promocji zdrowiaZarządzenie nr 42/2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 11 marca 2020 - w sprawie powierzenia wykonywania obowiązków inkasenta opłaty targowejZarządzenie nr 41/2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 11 marca 2020 - w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Krośniewice prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej PolskiejZarządzenie nr 43/2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 11 marca 2020 - w sprawie powołania „Komisji Oceny Wniosków” o udzielenie dotacji celowej na modernizację systemów ogrzewania ograniczającą emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy KrośniewiceZarządzenie nr 40/2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 10 marca 2020 - w sprawie zmiany zarządzenia nr 12.2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów AlkoholowychZarządzenie nr 39/2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 09 marca 2020 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze ochrony i promocji zdrowiaZarządzenie nr 38/2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 09 marca 2020 - w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2020 rokZarządzenie nr 35/2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 03 marca 2020 - w sprawie odwołania Pana Waldemara Pietrzaka ze stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w KrośniewicachZarządzenie nr 36/2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 04 marca 2020 - w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2020 rokZarządzenie nr 37/2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 04 marca 2020 - w sprawie zmiany planu wydatków w budżecie na 2020 rokZarządzenie nr 34/2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 03 marca 2020 - w sprawie zasad udzielania przez Burmistrza Krośniewic pożyczek organizacjom pozarządowym wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającym na terenie gminy Krośniewice, na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowychZarządzenie nr 33/2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 03 marca 2020 - w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę targowiska "Mój Rynek" w Krośniewiach