Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie nr 129/2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 28 października 2020 - w sprawie zmiany planu wydatków w budżecie na 2020 rokZarządzenie nr 128/2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 26 października 2020 - w sprawie wykazu nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Krośniewice, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.w sprawie wykazu nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Krośniewice, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonegoZarządzenie nr 127/2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 23 października 2020 - w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2020 rokZarządzenie nr 126/2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 23 października 2020 - w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pn.: „Budowa boiska sportowego i trzytorowej bieżni z zeskocznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 1 w Krośniewicach”Zarządzenie nr 124/2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 19 października 2020 - w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad obsługi interesantów Urzędu Miejskiego w KrośniewicachZarządzenie nr 125/2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 19 października 2020 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Programu współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rokZarządzenie nr 123/2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 05 października 2020 - w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy KrośniewiceZarządzenie nr 122/2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 05 października 2020 - w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 361 256,28 zł dla Gminy KrośniewiceZarządzenie nr 121/2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 05 października 2020 - w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup autobusu dla potrzeb osób niepełnosprawnych z terenu Gminy KrośniewiceZarządzenie nr 120/2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 05 października 2020 - w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośniewicach do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń wynikających z ustawy - Prawo ochrony środowiskaZarządzenie nr 119/2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 05 października 2020 - w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę odcinka drogi gminnej Nr 102138E relacji Obwodnica Krośniewic – Stacja PKP Krzewie, gm. KrośniewiceZarządzenie nr 118/2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 02 października 2020 - w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie