Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie nr 100/2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 27 lipca 2020 - w sprawie sposobu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz zwrotu rodzicom/opiekunom prawnym kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców/opiekunów prawnychZarządzenie nr 97/2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 20 lipca 2020 - w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2020 rokZarządzenie nr 98/2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 20 lipca 2020 - w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w KrośniewicachZarządzenie nr 99/2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 20 lipca 2020 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Krośniewicach do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarząduZarządzenie nr 96/2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 16 lipca 2020 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanegoZarządzenie nr 95/2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 10 lipca 2020 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznejZarządzenie nr 94/2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 10 lipca 2020 - w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Krośniewicach za dni 15 sierpnia 2020 r. oraz 26 grudnia 2020 r.Zarządzenie nr 91/2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 07 lipca 2020 - w sprawie uchylenia zarządzenia nr 85.2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2020 rokZarządzenie nr 92/2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 07 lipca 2020 - w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2020 rokZarządzenie nr 93/2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 07 lipca 2020 - w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2020 rokZarządzenie nr 90/2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 06 lipca 2020 - w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację (remont) odcinka drogi gminnej Nr 102135E na odcinku Nowe – Witów, gm. KrośniewiceZarządzenie nr 89/2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 02 lipca 2020 - w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz zespołu ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w KrośniewicachZarządzenie nr 87/2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 01 lipca 2020 - w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawęZarządzenie nr 88/2020 Burmistrza Krośniewic z dnia 01 lipca 2020 - w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem