Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie nr 56/2021 Burmistrza Krośniewic z dnia 28 maja 2021 - w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy KrośniewiceZarządzenie nr 55/2021 Burmistrza Krośniewic z dnia 19 maja 2021 - w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawęZarządzenie nr 53/2021 Burmistrza Krośniewic z dnia 18 maja 2021 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2021 w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowiaZarządzenie nr 54/2021 Burmistrza Krośniewic z dnia 18 maja 2021 - w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku, w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowiaZarządzenie nr 52/2021 Burmistrza Krośniewic z dnia 17 maja 2021 - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji zdrowotnejZarządzenie nr 51/2021 Burmistrza Krośniewic z dnia 13 maja 2021 - w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krośniewice, położonej w obrębie ZalesieZarządzenie nr 50/2021 Burmistrza Krośniewic z dnia 11 maja 2021 - w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pn.: Budowa rurociągu wody surowej wraz z zasilaniem pomp w studniach głębinowych Nr 2 i Nr 3, zlokalizowanych na działce nr 905 przy ul. Toruńskiej w Krośniewicach, wraz z automatyką, obudową studni i włączeniem do Stacji Uzdatniania Wody w Krośniewicach (działka nr 49)Zarządzenie nr 45/2021 Burmistrza Krośniewic z dnia 06 maja 2021 - w sprawie zmiany planu wydatków w budżecie na 2020 rokZarządzenie nr 48/2021 Burmistrza Krośniewic z dnia 11 maja 2021 - w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w KrośniewicachZarządzenie nr 49/2021 Burmistrza Krośniewic z dnia 11 maja 2021 - w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Krośniewicach do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarząduZarządzenie nr 46/2021 Burmistrza Krośniewic z dnia 06 maja 2021 - w sprawie określenia wzoru legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Miejskiego w KrośniewicachZarządzenie nr 47/2021 Burmistrza Krośniewic z dnia 06 maja 2021 - w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli podatkowej u podatników: podatku do nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego na terenie Gminy KrośniewiceZarządzenie nr 44/2021 Burmistrza Krośniewic z dnia 05 maja 2021 - w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim w KrośniewicachZarządzenie nr 43/2021 Burmistrza Krośniewic z dnia 05 maja 2021 - w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach