Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Burmistrzem Krośniewic jest Katarzyna Erdman

 

Sekretariat, p.12
Tel. +48 (24) 252-30-24
Faks: +48 (24) 254-77-82

Zakres działania i kompetencji Burmistrza

  1. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy;

  2. reprezentowanie Gminy na zewnątrz;

  3. kierowanie pracą Urzędu;

  4. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

  5. przedkładanie organowi nadzorczemu swoich zarządzeń oraz uchwał Rady;

  6. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej;

  7. wnioskowanie w sprawach powołania i odwołania Sekretarza i Skarbnika;

  8. sprawowanie nadzoru ogólnego nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych;

  9. zapewnianie kontroli instytucjonalnej w zakresie realizacji zadań wykonywanych przez Urząd i jednostki organizacyjne podległe Gminie;

  10. podejmowanie innych decyzji należących do zadań Urzędu i podpisywanie pism oraz dokumentów wychodzących na zewnątrz;

  11. ogłaszanie sprawozdań z wykonania budżetu;

  12. wykonywanie uchwał Rady Miejskiej;

  13. składanie Radzie Miejskiej okresowych sprawozdań ze swojej działalności;

  14. współdziałanie z Radą, radnymi i Komisjami Rady

  15. wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Gminy;

  16. organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof;

  17. w przypadkach uzasadnionych potrzebami organizacji pracy ustanawianie Pełnomocnika w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 6628
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Krośniewicach
Nazwa dokumentu: Burmistrz Krośniewic
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Arkadiusz Sochala
Osoba, która udostępnia informację: Arkadiusz Sochala
Data wytworzenia informacji: 08.03.2019
Data udostępnienia informacji: 08.03.2019 08:24:00
Data ostatniej aktualizacji: 20.03.2019 10:57:45
Rejestr zmian