Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie nr 169/2019 Burmistrza Krośniewic z dnia 27 listopada 2019 - w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy KrośniewiceZarządzenie nr 170/2019 Burmistrza Krośniewic z dnia 27 listopada 2019 - w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2019 rokZarządzenie nr 171/2019 Burmistrza Krośniewic z dnia 29 listopada 2019 - w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2019 rokZarządzenie nr 168/2019 Burmistrza Krośniewic z dnia 20 listopada 2019 - w sprawie odwołania konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościamiZarządzenie nr 165/2019 Burmistrza Krośniewic z dnia 13 listopada 2019 - w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazów lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców wraz z udziałami we współwłasności części wspólnych nieruchomościZarządzenie nr 166/2019 Burmistrza Krośniewic z dnia 13 listopada 2019 - w sprawie powierzenia wykonywania obowiązków inkasenta opłaty targowejZarządzenie nr 164/2019 Burmistrza Krośniewic z dnia 13 listopada 2019 - w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawęZarządzenie nr 167/2019 Burmistrza Krośniewic z dnia 14 listopada 2019 - w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Krośniewice na 2019 rokZarządzenie nr 166/2019 Burmistrza Krośniewic z dnia 13 listopada 2019 - w sprawie powierzenia wykonywania obowiązków inkasenta opłaty targowejZarządzenie nr 163/2019 Burmistrza Krośniewic z dnia 12 listopada 2019 - w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościamiZarządzenie nr 162/2019 Burmistrza Krośniewic z dnia 12 listopada 2019 - w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. gospodarki mieszkaniowejZarządzenie nr 161/2019 Burmistrza Krośniewic z dnia 08 listopada 2019 - w sprawie zmiany planu wydatków w budżecie na 2019 rokZarządzenie nr 159/2019 Burmistrza Krośniewic z dnia 07 listopada 2019 - w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenie egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku Inspektor ds. płac i pochodnychZarządzenie nr 160/2019 Burmistrza Krośniewic z dnia 07 listopada 2019 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie projektu Programu współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rokZarządzenie nr 157/2019 Burmistrza Krośniewic z dnia 04 listopada 2019 - w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w KrośniewicachZarządzenie nr 156/2019 Burmistrza Krośniewic z dnia 04 listopada 2019 - w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w KrośniewicachZarządzenie nr 158/2019 Burmistrza Krośniewic z dnia 04 listopada 2019 - w sprawie rozliczenia płatności podatku VAT w Gminie Krośniewice oraz jednostkach organizacyjnych za pośrednictwem metody podzielonej płatności