Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

24.10.2022 r.

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że w dniu 09.11.2022 r. o godz. 14:00
odbędzie się spotkanie w ramach trwających konsultacji społecznych
Strategii Rozwoju Gminy Krośniewice na lata 2023-2030.

Spotkanie odbędzie się w Ośrodku Kultury OSP-a,
ul. Targowa 15 99-340 Krośniewice

Podczas spotkania zaprezentowany zostanie projekt
Strategii Rozwoju Gminy Krośniewice na lata 2023-2030.

 

Zapraszam do wzięcia udziału w spotkaniu
BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman


 

Krośniewice, 12.10.2022 r.

OGŁOSZENIE

Konsultacje społeczne projektu„Strategii Rozwoju Gminy Krośniewice
na lata 2023-2030” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

 

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz. 1057 ze zm.) oraz uchwałą nr LVI/329/2022 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 04 maja 2022 - w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Krośniewice na lata 2023-2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

 

Burmistrz Krośniewic
zaprasza

 

mieszkańców Gminy Krośniewice, gminy sąsiednie i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Poznaniu do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Krośniewice na lata 2023-2030 w ramach konsultacji społecznych.

 

Konsultacje potrwają od 14.10.2022 r. do 17.11.2022 r.

 

Ponadto na podstawie art. 54 ust. 1, w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022 poz. 1029 ze zm.), zawiadamiam o opracowaniu i wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Strategii Rozwoju Gminy Krośniewice na lata 2023-2030” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Wszyscy zainteresowani mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia bądź uwagi do projektu Strategii wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, które można zgłaszać na udostępnionym formularzu, który następnie należy przesłać na adres: Urząd Miejski w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice (decyduje data wpływu formularza do Urzędu) lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie, lub przesłać zeskanowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gmina@krosniewice.pl (w tytule należy wpisać „Uwagi do Strategii Rozwoju”).

Wnioski, zastrzeżenia, uwagi zgłoszone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.


Więcej informacji

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1973
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Krośniewicach
Nazwa dokumentu: Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice na lata 2023-2030
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Erdman
Osoba, która udostępnia informację: Renta Brygier
Data wytworzenia informacji: 12.10.2022
Data udostępnienia informacji: 13.10.2022 10:44:23
Data ostatniej aktualizacji: 22.11.2022 12:29:01
Rejestr zmian