Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Na podstawie art.35 ust. 1, w związku z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079) oraz uchwały nr XIII/88/07 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 września 2007 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Krośniewice

Burmistrz Krośniewic

zaprasza mieszkańców Gminy Krośniewice do konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Krośniewicach w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych na terenie Gminy Krośniewice. Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

 

1. Konsultacje społeczne obejmują proponowane zmiany w Statutach sołectw i osiedli na terenie Gminy Krośniewice:

1) ”Dotychczasowy zapis statutów sołectw: "§ 4 ust. 2.Kadencja organów sołectwa trwa 4 lata i upływa z końcem roku kalendarzowego, w którym zakończyła się kadencja Rady Miejskiej" otrzymuje brzmienie :

"Kadencja organów sołectwa kończy się z momentem wyboru nowych organów sołectwa, co powinno nastąpić w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od wyboru Rady Miejskiej w Krośniewicach na nową kadencję."

2) Dotychczasowy zapis statutów osiedli: "§ 4 ust. 2.Kadencja organów osiedla trwa 4 lata i upływa z końcem roku kalendarzowego, w którym zakończyła się kadencja Rady Miejskiej." otrzymuje brzmienie :

"Kadencja organów osiedla kończy się z momentem wyboru nowych organów osiedla, co powinno nastąpić w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy od wyboru Rady Miejskiej w Krośniewicach na nową kadencję."

3) § 3. statutu Osiedla nr 5, stanowiący załącznik nr 27 do uchwały Nr 198/XXXVI/05 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie statutów jednostek pomocniczych na terenie Gminy Krośniewice otrzymuje brzmienie:" § 3.1.Teren objęty działaniem osiedla obejmuje ulice: Gen. Józefa Bema, Wąską, Bolesława Prusa, Ignacego Paderewskiego, Kasztanową, Dębową, Lipową, Brzozową, Łąkową, Przemysłową, Zieloną, Stanisława Moniuszki, Południową, Adama Mickiewicza, Wiosenną, Cichą, Cypriana Kamila Norwida, Władysława Broniewskiego, Ks. Jerzego Popiełuszki, Wspólną, Krótką, Boczną, Długą, Wrzosową, Łęczycką - od ul. Gen. Józefa Bema do rzeki i jej strona wschodnia i dalej do granic miasta.

2. Siedzibą władz osiedla jest miejsce zamieszkania przewodniczącego zarządu osiedla.

3. Osiedle jest położone we wschodniej i południowo-wschodniej części Miasta Krośniewice i obejmuje obszar 9,998 ha."

4) § 3. statutu Osiedla nr 6, stanowiący załącznik nr 28 do uchwały Nr 198/XXXVI/05 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie statutów jednostek pomocniczych na terenie Gminy Krośniewice otrzymuje brzmienie:"§  3.1.Teren objęty działaniem osiedla obejmuje ulice: Łęczycką - od ul. Gen. Józefa Bema do rzeki jej strona zachodnia, Targową - strona południowa od ul. Łęczyckiej do ul. Ogrodowej, Ogrodową - strona wschodnia, Polną, Jaśminową, Klonową, Kwiatową, Słoneczną Długą i Wrzosową”.

 

2. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od 24 października 2022 r. do 18 listopada 2022 r.

 

3. Zasięg konsultacji - uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy Krośniewic.

 

4. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej oraz elektronicznej poprzez :

a) wypełnienie i przedłożenie formularza konsultacyjnego wraz z podpisami osób uprawnionych do udziału w konsultacjach w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice, stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia;

b) wypełnienie i przedłożenie formularza konsultacyjnego  wraz z podpisami osób uprawnionych do udziału w konsultacjach poprzez pocztę elektroniczną: sekretarz@krosniewice.pl.

 

5. Propozycje mieszkańców nie będą rozpatrywane, jeśli zostaną złożone:

a) w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym

b) po terminie wskazanym w ogłoszeniu,

c) jako anonimowe,

 

6. Wyniki konsultacji podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach, nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia konsultacji.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 523
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Krośniewicach
Nazwa: Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Krośniewicach w sprawie zmiany statutów jednostek pomocniczych na terenie Gminy Krośniewice
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Erdman
Osoba, która udostępnia informację: Renata Brygier
Data wytworzenia informacji: 21.10.2022
Data udostępnienia informacji: 21.10.2022 13:17:28
Data ostatniej aktualizacji: 21.10.2022 13:17:25
Rejestr zmian