Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Petycje:

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195) określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

W dniu 11 stycznia 2016 r. Burmistrz Krośniewic podpisał Zarządzenie ( Nr 4/2016 – skan), w którym został określony sposób organizacji przyjmowania i rozpatrywania petycji w Urzędzie Miejskim w Krośniewicach. 

Załatwienie petycji:

Petycja musi więc zawierać kilka obowiązkowych elementów: oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; oznaczenie adresata petycji i wskazanie przedmiotu petycji.

Adresat rozpatruje petycję według swojej właściwości. Jeżeli nie jest właściwy do rozpatrzenia petycji, przesyła ją niezwłocznie, nie później niż w terminie trzydziestu dni, do właściwego organu, zawiadamiając o tym wnoszącego petycję.

Petycja powinna być rozpatrzona nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia. Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, organ może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna).

Adresat ma obowiązek poinformowania autora petycji o sposobie jej rozpatrzenia.

Petycja nie zawierająca oznaczenia podmiotu oraz adresu wnoszącego, pozostaje bez rozpoznania.

Sposoby wniesienia petycji:

Petycję można złożyć w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać także adres poczty  elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Adresat petycji, zobowiązany jest do niezwłocznego umieszczenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej odwzorowanej cyfrowo (skan) petycji, datę jej złożenia, a po wyrażeniu zgody, imię i nazwisko oraz nazwę podmiotu wnoszącego petycję.

Złożenie petycji nie podlega opłacie skarbowej.

 

Informacja dotycząca petycji kierowanych do Urzędu Miejskiego w Krośniewicach:

Data wpływu

Adresat

Wnoszący

W sprawie

Treść pisma (skan)
 

Status rozpatrzenia petycji
 

04.03.2019 r.Burmistrz KrośniewicPrzewodniczący Osiedla nr 5Budowa infrastruktury drogowej wraz z chodnikami w ciagu ulicy Bema-Wąska, ks. J. Popiełuszki, Cicha, Boczna i Moniuszki.Treść petycji

Udzielono odpowiedzi
08.03.2019 r.

Komórka realizująca: Referat Rolnictwa i Rozwoju Gminy

RRG.723.24.2019.JB

23.09.2019 r.Burmistrz Krośniewic

Adam Szulc

Prezez Zarządu Szulc-Efekt sp. z.o.o

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

Inicjatywa - walka z uzależnieniami wśród dzieci i młodzieży - przeciwdziałanie patologiom - Zmieniajmy Gminy na lepsze!Treśc petycji

Udzielono odpowiedzi
08.03.2019 r.

Komórka realizująca: Referat Rolnictwa i Rozwoju Gminy

OKS.152.2.2019.MJ

09.10.2019r.Burmistrz Krośniewic

Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy "Kolejarz" w Krośniewicach, 99-340 Krośniewice, ul. Poznańska 1

dot. budowy sieci elektrycznej do granicy ROD.

Treść petycji

Pod treścią petycji podpisali się członkowie ROD Kolejarz w Krośniewicach wg załączonej listy

Udzielono odpowiedzi
10.12.2019 r.

Komórka realizująca: Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Gospodarki Mieszkaniowej i Planowania przestrzennego

NMP.7010.1.2019.AR

28.11.2019r.Burmistrz Krośniewic

Renata Sutor

ul. Rynek 8B
34-700 Rabka-Zdrój

dot. zmiany przepisów prawa miejscowego

Treść petycji

Petycja nie ulega uwzględnieniu. Przedmioty petycji nie miesczą się w art.7 ustawy o samorządzie gminnym.

Stanowisko Komisji skarg,wniosków i petycji

6.12.2019 r.Burmistrz Krośniewic

Renata Sutor

ul. Rynek 8B
34-700 Rabka-Zdrój

w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Treść petycji

Petycja nie ulega uwzględnieniu. Przedmioty petycji nie mieści się w art.7 ustawy o samorządzie gminnym.

Stanowisko Komisji skarg,wniosków i petycji

23.03.2020 r.Burmistrz
Krośniewic

Koalicja Polska Wolna od 5G

Brzozówka 24 D 
96-214 Cielądz

dot. przyjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem

Treść petycji

Petycja nie spełnia wymogów formalnych. Pozostawia się ją bez rozpatrzenia.

Stanowisko Komisji skarg,wniosków i petycji

03.04.2020Burmistrz Krośniewic

Renata Sutor

ul. Rynek 8B
34-700 Rabka-Zdrój

dot. zmiany przepisów prawa miejscowego (wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej")

Treść petycji

Stanowisko Komisji skarg,wniosków i petycji

23.04.2020Burmistrz Krośniewic

SMEbussines.pl Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 47/10 02-672 Warszawa

dot. zdalnego mierzenia temperatury interesantów

Treść petycji

Udzielono odpowiedzi w dniu 3 czerwca 2020 r.

Komórka realizujaca: Wydział Promocji i Organizacji Urzędu

OP.152.1.2020

11.08.2020Burmistrz Krośniewic

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

Prezes Zarządu - Adam Szulc 

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

dot. płynów dezynfekcyjnych

Treść petycji

Udzielono odpowiedzi w dniu 18 sierpnia 2020 r.

Komórka realizujaca: Wydział Promocji i Organizacji Urzędu

OP.1431.67.2020

OP.152.2.2020

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 1526
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Krośniewicach
Nazwa dokumentu: Petycje
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Arkadiusz Sochala
Osoba, która udostępnia informację: Arkadiusz Sochala
Data wytworzenia informacji: 14.03.2019
Data udostępnienia informacji: 14.03.2019 13:39:33
Data ostatniej aktualizacji: 07.09.2020 14:29:28
Rejestr zmian