Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Sekretarzem Gminy jest Renata Brygier

Sekretariat, p.12
Tel. +48 (24) 252-30-24 w.33
Faks: +48 (24) 254-77-82

Zakres działania i kompetencji Sekretarza:

 1. sprawy organizacji, funkcjonowania Urzędu, Rady Miejskiej, sprawowania obsługi Burmistrza, sprawy kadrowe, szkolenie pracowników Urzędu;
 2. w zakresie organizacji i funkcjonowania Urzędu:

  a) opracowywanie projektów Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oraz Regulaminu Pracy Urzędu,

  b) zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu, wdrażanie nowych metod i technik zarządzania,

   c) nadzorowanie stosowania przepisów instrukcji kancelaryjnej,

   d) koordynowanie zadań związanych z realizacją i planowaniem pracy w Urzędzie,

   e) organizowanie obsługi dyżurów w Urzędzie.

 1. zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, warunków jego działania oraz organizacja pracy biurowej w Urzędzie;

 2. opracowanie zakresu czynności dla poszczególnych stanowisk;

 3. informowanie Burmistrza o konieczności dokonywania zmian personalnych w porozumieniu z Kierownikami Referatów;

 4. nadzorowanie czasu pracy pracowników samorządowych;

 5. prezentowanie nowoprzyjętych pracowników;

 6. nadzorowanie właściwego wydawania pieniędzy na materiały biurowe;

 7. wykonywanie obowiązków w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa Burmistrza;

 8. pełnienie stałego nadzoru nad funkcjonowaniem Urzędu;

 9. przygotowanie spraw i tematów do bezpośredniego załatwienia przez Burmistrza;

 10. współpraca z Radą Miejską;

 11. współpraca z sołectwami i osiedlami, zapewnianie udziału przedstawiciela Urzędu na zebraniu wiejskim;

 12. przeprowadzanie okresowych kontroli posiadania zbiorów prawnych, kompletowanych wg wskazówek radcy prawnego;

 13. w porozumieniu z Kierownikami Referatów przedstawianie Burmistrzowi propozycji do powierzania okresowych czynności pracownikom, a w szczególności tych, których w dniu opracowania regulaminu nie powierzono nikomu i których konieczność wykonania nastąpi w czasie przyszłym;

 14. przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy;

 15. wykonuje inne zadania zlecane przez Burmistrza;

 16. w zakresie funduszy pomocowych i finansowych środków zewnętrznych:

a) gromadzenie wszelkich informacji na temat dostępnych środków pomocowych Unii Europejskiej, innych środków zagranicznych oraz krajowych – utworzenie bazy danych o dostępnych środkach;

b). przekazywanie informacji o możliwości uzyskania dofinansowania oraz o jego zasadach Burmistrzowi, pracownikom urzędu, jednostkom pomocniczym gminy, organizacjom pozarządowym, przedsiębiorcom i rolnikom a także innym podmiotom działającym na obszarze gminy;

c). aktywny udział w przygotowaniu projektów możliwych do realizacji w oparciu o środki zewnętrzne;

d). koordynacja procesu pozyskania środków zewnętrznych na realizacje planowanych inwestycji oraz nadzór nad przygotowaniem wniosków o dofinansowanie dla projektów możliwych do realizacji w oparciu o zewnętrzne źródła dofinansowania;

e). współpraca z pracownikami w zakresie koordynacji pod względem rzeczowo – finansowym inwestycji realizowanych w oparciu o środki zewnętrzne;

f). czuwanie nad efektywnością wykorzystania środków pozyskanych z zewnętrznych źródeł dofinansowania;

 1. w zakresie zamówień publicznych:

a). nadzorowanie postępowania o udzielenie zamówień publicznych w jednostkach organizacyjnych gminy;

b).koordynacja i organizacja a także prowadzenie postępowań w sprawach o udzielenie zamówień publicznych Gminy;

c). prowadzenie rejestru postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych przez Gminę;

d). prowadzenie dokumentacji przetargowych oraz innych czynności wiązanych z przeprowadzaniem postępowań w sprawach o udzielenie zamówień;

e). przechowywanie dokumentacji przetargowych w toku postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

f). informowanie pracowników o aktualnym stanie prawnym w zakresie zamówień publicznych.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 2236
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Krośniewicach
Nazwa dokumentu: Sekretarz Gminy
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Arkadiusz Sochala
Osoba, która udostępnia informację: Arkadiusz Sochala
Data wytworzenia informacji: 08.03.2019
Data udostępnienia informacji: 08.03.2019 08:28:00
Data ostatniej aktualizacji: 01.04.2019 08:40:22
Rejestr zmian