logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
minus Stowarzyszenia i związki
minus Sołtysi i sołectwa
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Podstawowa kwota dotacji
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory samorządowe 2014
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
 Informacje
plus Uchwały
minus Zarządzenia
      plus2009
      minus2010
      plus2011
      plus2012
      plus2013
      plus2014
      plus2015
      plus2016
      plus2017
      plus2018
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zarządzenia:
2010 > październik

Proszę wybrać zarządzenie:
» Zarządzenie 134/10 z dnia 2010-10-01
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2010r
» Zarządzenie 135/10 z dnia 2010-10-15
w sprawie zmiany planu wydatków w budżecie na 2010r
» Zarządzenie 136/10 z dnia 2010-10-18
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2010r
» Zarządzenie 137/10 z dnia 2010-10-18
w sprawie powołania komisji odbiorowej dla zadania pn.:"Przebudowa i remont Stadionu Miejskiego w Krośniewicach przy ul. Kolejowej 21-etap III-obiekty urządzenia sportowe-tor BMX oraz SKATE-PARK"
» Zarządzenie 138/10 z dnia 2010-10-18
w sprawie korzystania z nieruchomości zajętej pod targowisko miejskie
» Zarządzenie 139/10 z dnia 2010-10-26
w sprawie powołania Komisji do przekwalifikowania lokali mieszkalnych na lokale socjalne.
» Zarządzenie 140/10 z dnia 2010-10-28
w sprawie przekwalifikowania lokali mieszkalnych na lokale socjalne.
» Zarządzenie 141/10 z dnia 2010-10-28
w sprawie zmiany planu wydatków w budżecie na 2010r
» Zarządzenie 142/10 z dnia 2010-10-29
w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2010r
corner   corner