logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
minus Stowarzyszenia i związki
minus Sołtysi i sołectwa
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Podstawowa kwota dotacji
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
minus Zagospodarowanie Przestrzenne
   minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzenego Gminy Krośniewice
   minus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzenego Miasta Krośniewice
   minus STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KROŚNIEWICE
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory samorządowe 2014
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2014-05-08 13:14:22 - UCHWAŁA NR XXXII/231/13 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Krośniewice. (3.49 MB)
2014-05-08 13:15:22 - Rozstrzygnięcie nadzorcze (293.35 kB)
2017-03-07 07:58:54 - OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krośniewice (191.82 kB)
2017-03-07 07:59:46 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krośniewice obejmujący rejon ulic: Toruńskiej, Przemysłowej, Prusa, Łęczyckiej i Kasztanowej (282.96 kB)
2017-03-07 08:00:38 - Załącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krośniewice obejmujący rejon ulic: Toruńskiej, Przemysłowej, Prusa, Łęczycki (6.37 MB)
2017-03-07 08:01:01 - Załącznik Nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krośniewice obejmujący rejon ulic: Toruńskiej, Przemysłowej, Prusa, Łęczycki (8.03 MB)
2017-03-07 08:01:27 - Załącznik Nr 3 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krośniewice obejmujący rejon ulic: Toruńskiej, Przemysłowej, Prusa, Łęczycki (8.40 MB)
2017-03-07 08:01:50 - Załącznik Nr 4 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krośniewice obejmujący rejon ulic: Toruńskiej, Przemysłowej, Prusa, Łęczycki (4.92 MB)
2017-03-07 08:02:10 - Załącznik Nr 5 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krośniewice obejmujący rejon ulic: Toruńskiej, Przemysłowej, Prusa, Łęczycki (4.72 MB)
2017-03-07 08:02:47 - Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krośniewice obejmujący rejon ulic: Toruńskiej, Przemysłowej, Prusa, Łęczyckiej (314.45 kB)
2017-03-07 08:03:40 - Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krośniewice obejmujący rejon ulic: Toruńskiej, Przemysłowej, Prusa, Łęczyckiej i Kasztanowej (1.51 MB)
2017-03-07 08:04:36 - Załącznik Nr 1 do prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krośniewice obejmujący rejon ulic: Toruńskiej, Przemysłowej, Prusa, Łęczyckie (2.08 MB)
2017-03-07 08:05:05 - Załącznik Nr 2 do prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krośniewice obejmujący rejon ulic: Toruńskiej, Przemysłowej, Prusa, Łęczyckie (2.87 MB)
2017-03-07 08:05:25 - Załącznik Nr 3 do prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krośniewice obejmujący rejon ulic: Toruńskiej, Przemysłowej, Prusa, Łęczyckie (2.97 MB)
2017-03-07 08:05:41 - Załącznik Nr 4 do prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krośniewice obejmujący rejon ulic: Toruńskiej, Przemysłowej, Prusa, Łęczyckie (1.46 MB)
2017-03-07 08:06:32 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krośniewice obejmujący rejon ulic: Poznańskiej i Kutnowskiej (269.55 kB)
2017-03-07 08:07:14 - Załącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krośniewice obejmujący rejon ulic: Poznańskiej i Kutnowskiej (7.68 MB)
2017-03-07 08:07:48 - Załącznik Nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krośniewice obejmujący rejon ulic: Poznańskiej i Kutnowskiej (15.39 MB)
2017-03-07 08:08:03 - Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krośniewice obejmujący rejon ulic: Poznańskiej i Kutnowskiej (313.22 kB)
2017-03-07 08:08:27 - Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krośniewice obejmującej rejon ulic: Poznańskiej i Kutnowskiej (1.46 MB)
2017-03-07 08:09:32 - Załącznik Nr 1 do prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krośniewice obejmującej rejon ulic: Poznańskiej i Kutnowskiej (28.90 MB)
2017-03-07 08:10:22 - Załącznik Nr 2 do prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krośniewice obejmującej rejon ulic: Poznańskiej i Kutnowskiej (4.75 MB)

Ilość odwiedzin: 4948
Nazwa dokumentu: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzenego Miasta Krośniewice
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Krośniewicach
Osoba, która wytworzyła informację: Arkadiusz Sochala
Osoba, która odpowiada za treść: Arkadiusz Sochala
Osoba, która wprowadzała dane: Arkadiusz Sochala
Data wytworzenia informacji: 2007-12-09 18:46:06
Data udostępnienia informacji: 2007-12-09 18:46:06
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-07 08:10:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner