logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
minus Stowarzyszenia i związki
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Organy Gminy > Zastępca Burmistrza

Zastępcą Burmistrza jest Cezary Jankowski


Sekretariat, p.12
 Tel. +48 (24) 252-30-24
Faks: +48 (24) 254-77-82

e-mail: zastepca@krosniewice.pl

Zakres działania i kompetencji Zastępcy Burmistrza

 1. reprezentuje urząd w imieniu Burmistrza w roboczych kontaktach zewnętrznych w tym prowadzi negocjacje w obrocie cywilno – prawnym w zakresie określonym przez Burmistrza,
 2. czuwa nad realizacją ustaw,
 3. czuwa nad realizacją uchwał Rady Gminy,
 4. współpracuje z policją w zakresie bezpieczeństwa w Gminie,
 5. zapewnia (w uzgodnieniu z Referatem Finansowym) dla Ochotniczych Straży Pożarnych: pomieszczenia, wyposażenie, sprzęt, urządzenia ppoż., odzież specjalną i umundurowanie, środki transportowe do akcji ratunkowych i ćwiczeń; prowadzi księgi pojazdów OSP, rozlicza karty zużycia paliwa,
 6. sprawuje nadzór nad prawidłowością rozmieszczenia, stanem gotowości oraz konserwacją sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych, prawidłowym wyznaczeniem, oznakowaniem i utrzymaniem dojazdów pożarowych i dróg ewakuacyjnych, środków łączności i ewakuowania,
 7. reprezentowanie podczas kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy, Państwową Straż Pożarną i inne organa kontrolne,
 8. sprawuje nadzór nad właściwym wykorzystaniem urządzeń gospodarczych,
 9. współpracuje z Radą Gminy, radnymi i komisjami Rady Gminy w zakresie określonym przez Burmistrza,
 10. zastępuje Burmistrza podczas jego nieobecności w zakresie ustalonym przez Burmistrza,
 11. wykonuje inne zadania zlecone przez Burmistrza zgodnie z jego wskazówkami i poleceniami,
 12. nadzoruje prawidłowość postępowania w zakresie realizacji ustawy prawo zamówień publicznych w prowadzonych przez siebie działaniach. 

Ilość odwiedzin: 6015
Nazwa dokumentu: Zastępca Burmistrza
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Krośniewicach
Osoba, która wytworzyła informację: Arkadiusz Sochala
Osoba, która odpowiada za treść: Arkadiusz Sochala
Osoba, która wprowadzała dane: Arkadiusz Sochala
Data wytworzenia informacji: 2015-10-09 08:36:10
Data udostępnienia informacji: 2015-10-09 08:36:10
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-10 11:55:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner