logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
minus Stowarzyszenia i związki
minus Sołtysi i sołectwa
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
 Gospodarka Finansowa
minus Budżet gminy
   minus Sprawozdania
      minus 2008
      minus 2009
      minus 2010
      minus 2011
      minus 2012
      minus 2013
      minus 2014
      minus 2015
      minus 2016
      minus 2017
      minus 2018
   minus Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Podstawowa kwota dotacji
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory samorządowe 2014
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Gospodarka Finansowa > Budżet gminy > Sprawozdania > 2014

Załączniki do pobrania: 2014-04-30 15:07:53 - RB-27s I kwartał (629.19 kB)
2014-04-30 15:08:17 - RB-28s I kwartał (954.56 kB)
2014-04-30 15:08:35 - RB-30S I kwartał (236.79 kB)
2014-04-30 15:08:53 - RB-N I kwartał (291.78 kB)
2014-04-30 15:09:10 - RB-NDS I kwartał (209.81 kB)
2014-04-30 15:09:24 - RB-Z I kwartał (83.52 kB)
2014-08-19 09:29:38 - RB-27s II kwartał (694.18 kB)
2014-08-19 09:29:53 - RB-28s II kwartał (1.02 MB)
2014-08-19 09:30:08 - RB-30s II kwartał (238.34 kB)
2014-08-19 09:30:21 - RB-N II kwartał (292.09 kB)
2014-08-19 09:30:45 - RB-NDS II kwartał (209.94 kB)
2014-08-19 09:30:56 - RB-Z II kwartał (82.99 kB)
2014-10-17 13:13:44 - INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KROŚNIEWICE ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU (396.29 kB)
2014-10-17 13:15:42 - Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu w pierwszym półroczu 2014 roku (615.51 kB)
2014-10-17 13:16:05 - Sprawozdanie z wykonania wydatków za pierwsze półrocze 2014 r. zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (377.34 kB)
2014-10-17 13:16:23 - Informacja z realizacji przychodów i rozchodów budżetu w pierwszym półroczu 2014 roku (179.60 kB)
2014-10-17 13:16:43 - Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze 2014 roku (196.83 kB)
2014-10-17 13:17:10 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej - stan na 30 czerwca 2014 roku . (344.61 kB)
2014-10-17 13:24:26 - Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu za pierwsze półrocze 2014 r. (489.19 kB)
2014-10-17 13:24:59 - Sprawozdanie z wykonania dochodów za pierwsze półrocze 2014 r. zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (361.86 kB)
2014-10-22 12:09:08 - Rb-27s III kwartał (728.49 kB)
2014-10-22 12:09:23 - Rb-28s III kwartał (1.05 MB)
2014-10-22 12:09:44 - Rb-30s III kwartał (238.08 kB)
2014-10-22 12:09:58 - RbN III kwartał (291.76 kB)
2014-10-22 12:10:34 - RbNDS III kwartał (209.93 kB)
2014-10-22 12:10:51 - RbZ III kwartał (84.03 kB)
2015-02-27 09:18:25 - Rb-27s IV kwartał (754.36 kB)
2015-02-27 09:18:44 - Rb-28s IV kwartał (1.06 MB)
2015-02-27 09:19:02 - Rb-30s IV kwartał (237.42 kB)
2015-02-27 09:19:18 - RbN IV kwartał (291.52 kB)
2015-02-27 09:19:35 - RbNDS IV kwartał (209.87 kB)
2015-02-27 09:20:00 - RbPDP IV kwartał (180.56 kB)
2015-02-27 09:20:20 - RbPST IV kwartał (144.01 kB)
2015-02-27 09:20:38 - RbUZ IV kwartał (278.42 kB)
2015-02-27 09:20:52 - RbZ IV kwartał (86.69 kB)

Ilość odwiedzin: 1774
Nazwa dokumentu: 2014
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Krośniewicach
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Mitlas
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Mitlas
Osoba, która wprowadzała dane: Arkadiusz Sochala
Data wytworzenia informacji: 2014-04-30 15:06:10
Data udostępnienia informacji: 2014-04-30 15:06:10
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-27 09:20:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner