logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
minus Stowarzyszenia i związki
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019 - 2023 z perspektywą do 2027
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
minus Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Informacja o powołaniu urzędnika wyborczego
dla GMINY KROŚNIEWICE:

Urzędnik wyborczy powołany w obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi 
dla gminy KROŚNIEWICE - PAN DĘBSKI GRZEGORZ

 

 

INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 20 SIERPNIA 2018 R. O ZASADACH I SPOSOBIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW W WYBORACH WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R. LINK DO STRONY PKW
INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 13 SIERPNIA 2018 R. O ZASADACH I SPOSOBIE ZGŁASZANIA LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH DO RAD GMIN (RAD MIEJSKICH, RAD MIAST) W GMINACH LICZĄCYCH DO 20 000 MIESZKAŃCÓW ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R. LINK DO STRONY PKW
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. LINK DO STRONY PKW
Wzór zaświadczenia dla męża zaufania ZAŚWIADCZENIE DLA MĘŻA ZAUFANIA LINK DO STRONY PKW
Wzór zaświadczenia dla obserwatora społecznego ZAŚWIADCZENIE DLA OBSERWATORA SPOŁECZNEGO LINK DO STRONY PKW
INFORMACJE DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW, SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW ORAZ WYBORACH WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW MIAST LINK DO STRONY PKW
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów JST LINK DO STRONY PKW
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących JST oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast LINK DO STRONY PKW
Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. LINK DO STRONY PKW
Informacje PKW o warunkach udziału w głosowaniu
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. LINK DO STRONY PKW
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. LINK DO STRONY PKW

 

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wzorów informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika (informacji o wyborach) w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wyborach wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) zarządzonych na dzień 21 października 2018 r LINK DO STRONY PKW

 

Załączniki do pobrania: 2018-02-26 14:12:07 - UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych (135.25 kB)
2018-02-26 14:13:06 - Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi z dnia 21 lutego 2018 r. o zasadach dokonywania zgłoszeń przez kandydatów na urzędników wyborczych i liczbie urzędników wyborczych w (367.38 kB)
2018-02-26 14:13:55 - Liczba urzędników wyborczych (379.32 kB)
2018-02-28 09:02:20 - Wyjaśnienia dla kandydatów na urzędników wyborczych (466.88 kB)
2018-04-11 12:15:06 - UCHWAŁA NR XLII/303/18 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Krośniewice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w (210.47 kB)
2018-04-17 15:09:09 - Formularz zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego (18.33 kB)
2018-04-17 15:16:46 - Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi z dnia 17 kwietnia 2018 r. dotycząca zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych (203.62 kB)
2018-08-14 14:37:44 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmist (303.42 kB)
2018-08-14 14:47:26 - Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw o (171.78 kB)
2018-08-20 11:26:35 - Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego (87.00 kB)
2018-08-20 11:26:51 - Oświadczenie pełnomocnika (39.00 kB)
2018-08-20 11:27:10 - Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego (95.00 kB)
2018-08-24 14:00:07 - Obwieszczenie Burmistrza Krośniewic z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w ok (22.49 kB)
2018-08-24 14:01:20 - INFORMACJA BURMISTRZA KROSNIEWIC z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Krośniewice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plak (334.78 kB)
2018-08-29 08:37:07 - Zgłoszenie kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych (115.50 kB)
2018-09-11 10:26:40 - KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI I ORAZ KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI II z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych (199.65 kB)
2018-09-12 09:11:06 - POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Krośniewicach (155.89 kB)

Nazwa dokumentu: Wybory samorządowe 2018
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Krośniewicach
Osoba, która wytworzyła informację: Julianna Barbara Herman
Osoba, która odpowiada za treść: Julianna Barbara Herman
Osoba, która wprowadzała dane: Arkadiusz Sochala
Data wytworzenia informacji: 2018-02-26 09:35:00
Data udostępnienia informacji: 2018-02-26 09:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-12 09:11:11

Wersja do wydruku...

corner   corner