logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
minus Stowarzyszenia i związki
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Statystyki tygodniowe

Data Odwiedzin Wykres
10 luty 2010, środa 84
11 luty 2010, czwartek 364
12 luty 2010, piątek 250
13 luty 2010, sobota 402
14 luty 2010, niedziela 121
15 luty 2010, poniedziałek 237
16 luty 2010, wtorek 213
17 luty 2010, środa 462
18 luty 2010, czwartek 186
19 luty 2010, piątek 246
20 luty 2010, sobota 131
21 luty 2010, niedziela 1107
7 luty 2011, poniedziałek 201
8 luty 2011, wtorek 192
9 luty 2011, środa 462
10 luty 2011, czwartek 203
11 luty 2011, piątek 253
12 luty 2011, sobota 148
13 luty 2011, niedziela 270
14 luty 2011, poniedziałek 329
15 luty 2011, wtorek 649
16 luty 2011, środa 344
17 luty 2011, czwartek 264
18 luty 2011, piątek 1123
19 luty 2011, sobota 388
20 luty 2011, niedziela 562
6 luty 2012, poniedziałek 669
7 luty 2012, wtorek 283
8 luty 2012, środa 474
9 luty 2012, czwartek 451
10 luty 2012, piątek 443
11 luty 2012, sobota 275
12 luty 2012, niedziela 206
13 luty 2012, poniedziałek 281
14 luty 2012, wtorek 235
15 luty 2012, środa 247
16 luty 2012, czwartek 404
17 luty 2012, piątek 278
18 luty 2012, sobota 147
19 luty 2012, niedziela 232
4 luty 2013, poniedziałek 960
5 luty 2013, wtorek 883
6 luty 2013, środa 814
7 luty 2013, czwartek 1137
8 luty 2013, piątek 749
9 luty 2013, sobota 572
10 luty 2013, niedziela 493
11 luty 2013, poniedziałek 437
12 luty 2013, wtorek 519
13 luty 2013, środa 503
14 luty 2013, czwartek 469
15 luty 2013, piątek 417
16 luty 2013, sobota 307
17 luty 2013, niedziela 455
3 luty 2014, poniedziałek 1316
4 luty 2014, wtorek 798
5 luty 2014, środa 1284
6 luty 2014, czwartek 1195
7 luty 2014, piątek 892
8 luty 2014, sobota 645
9 luty 2014, niedziela 592
10 luty 2014, poniedziałek 760
11 luty 2014, wtorek 667
12 luty 2014, środa 659
13 luty 2014, czwartek 1304
14 luty 2014, piątek 289
15 luty 2014, sobota 353
16 luty 2014, niedziela 426
2 luty 2015, poniedziałek 1307
3 luty 2015, wtorek 1561
4 luty 2015, środa 1286
5 luty 2015, czwartek 1874
6 luty 2015, piątek 2064
7 luty 2015, sobota 1332
8 luty 2015, niedziela 591
9 luty 2015, poniedziałek 533
10 luty 2015, wtorek 559
11 luty 2015, środa 743
12 luty 2015, czwartek 1426
13 luty 2015, piątek 1078
14 luty 2015, sobota 415
15 luty 2015, niedziela 1049
8 luty 2016, poniedziałek 841
9 luty 2016, wtorek 1994
10 luty 2016, środa 720
11 luty 2016, czwartek 634
12 luty 2016, piątek 1208
13 luty 2016, sobota 541
14 luty 2016, niedziela 712
15 luty 2016, poniedziałek 812
16 luty 2016, wtorek 1261
17 luty 2016, środa 1392
18 luty 2016, czwartek 679
19 luty 2016, piątek 698
20 luty 2016, sobota 473
21 luty 2016, niedziela 330
6 luty 2017, poniedziałek 599
7 luty 2017, wtorek 691
8 luty 2017, środa 922
9 luty 2017, czwartek 509
10 luty 2017, piątek 695
11 luty 2017, sobota 970
12 luty 2017, niedziela 1317
13 luty 2017, poniedziałek 1221
14 luty 2017, wtorek 1354
15 luty 2017, środa 1453
16 luty 2017, czwartek 1543
17 luty 2017, piątek 1334
18 luty 2017, sobota 1170
19 luty 2017, niedziela 1271
5 luty 2018, poniedziałek 922
6 luty 2018, wtorek 1224
7 luty 2018, środa 2172
8 luty 2018, czwartek 1021
9 luty 2018, piątek 2137
10 luty 2018, sobota 1757
11 luty 2018, niedziela 894
12 luty 2018, poniedziałek 563
13 luty 2018, wtorek 1212
14 luty 2018, środa 1102
15 luty 2018, czwartek 702
16 luty 2018, piątek 635
17 luty 2018, sobota 730
18 luty 2018, niedziela 777
4 luty 2019, poniedziałek 2249
5 luty 2019, wtorek 2318
6 luty 2019, środa 3419
7 luty 2019, czwartek 2264
8 luty 2019, piątek 2045
9 luty 2019, sobota 1530
10 luty 2019, niedziela 2152
11 luty 2019, poniedziałek 3774
12 luty 2019, wtorek 3073
13 luty 2019, środa 3468
14 luty 2019, czwartek 2205
15 luty 2019, piątek 2672
16 luty 2019, sobota 2141
Sumaryczna ilość odwiedzin: 126031
corner   corner