logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
minus Stowarzyszenia i związki
minus Sołtysi i sołectwa
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Statystyki tygodniowe

Data Odwiedzin Wykres
8 listopad 2010, poniedziałek 287
9 listopad 2010, wtorek 201
10 listopad 2010, środa 236
11 listopad 2010, czwartek 394
12 listopad 2010, piątek 65
13 listopad 2010, sobota 115
14 listopad 2010, niedziela 138
15 listopad 2010, poniedziałek 219
16 listopad 2010, wtorek 264
17 listopad 2010, środa 158
18 listopad 2010, czwartek 305
19 listopad 2010, piątek 271
20 listopad 2010, sobota 193
21 listopad 2010, niedziela 113
7 listopad 2011, poniedziałek 613
8 listopad 2011, wtorek 298
9 listopad 2011, środa 1237
10 listopad 2011, czwartek 1251
11 listopad 2011, piątek 530
12 listopad 2011, sobota 774
13 listopad 2011, niedziela 253
14 listopad 2011, poniedziałek 277
15 listopad 2011, wtorek 501
16 listopad 2011, środa 288
17 listopad 2011, czwartek 398
18 listopad 2011, piątek 632
19 listopad 2011, sobota 152
20 listopad 2011, niedziela 284
5 listopad 2012, poniedziałek 777
6 listopad 2012, wtorek 661
7 listopad 2012, środa 951
8 listopad 2012, czwartek 661
9 listopad 2012, piątek 993
10 listopad 2012, sobota 678
11 listopad 2012, niedziela 652
12 listopad 2012, poniedziałek 370
13 listopad 2012, wtorek 391
14 listopad 2012, środa 567
15 listopad 2012, czwartek 834
16 listopad 2012, piątek 1100
17 listopad 2012, sobota 1031
18 listopad 2012, niedziela 289
4 listopad 2013, poniedziałek 741
5 listopad 2013, wtorek 613
6 listopad 2013, środa 692
7 listopad 2013, czwartek 896
8 listopad 2013, piątek 482
9 listopad 2013, sobota 495
10 listopad 2013, niedziela 685
11 listopad 2013, poniedziałek 504
12 listopad 2013, wtorek 763
13 listopad 2013, środa 350
14 listopad 2013, czwartek 278
15 listopad 2013, piątek 706
16 listopad 2013, sobota 893
17 listopad 2013, niedziela 385
3 listopad 2014, poniedziałek 516
4 listopad 2014, wtorek 730
5 listopad 2014, środa 607
6 listopad 2014, czwartek 614
7 listopad 2014, piątek 581
8 listopad 2014, sobota 274
9 listopad 2014, niedziela 509
10 listopad 2014, poniedziałek 657
11 listopad 2014, wtorek 355
12 listopad 2014, środa 396
13 listopad 2014, czwartek 456
14 listopad 2014, piątek 585
15 listopad 2014, sobota 728
16 listopad 2014, niedziela 1056
2 listopad 2015, poniedziałek 1644
3 listopad 2015, wtorek 1541
4 listopad 2015, środa 241
5 listopad 2015, czwartek 452
6 listopad 2015, piątek 614
7 listopad 2015, sobota 1500
8 listopad 2015, niedziela 281
9 listopad 2015, poniedziałek 276
10 listopad 2015, wtorek 1029
11 listopad 2015, środa 540
12 listopad 2015, czwartek 359
13 listopad 2015, piątek 271
14 listopad 2015, sobota 370
15 listopad 2015, niedziela 262
7 listopad 2016, poniedziałek 838
8 listopad 2016, wtorek 1141
9 listopad 2016, środa 719
10 listopad 2016, czwartek 481
11 listopad 2016, piątek 801
12 listopad 2016, sobota 883
13 listopad 2016, niedziela 643
14 listopad 2016, poniedziałek 730
15 listopad 2016, wtorek 912
16 listopad 2016, środa 762
17 listopad 2016, czwartek 1124
18 listopad 2016, piątek 1849
19 listopad 2016, sobota 964
20 listopad 2016, niedziela 1008
6 listopad 2017, poniedziałek 762
7 listopad 2017, wtorek 3435
8 listopad 2017, środa 1109
9 listopad 2017, czwartek 1396
10 listopad 2017, piątek 2615
11 listopad 2017, sobota 549
12 listopad 2017, niedziela 4665
13 listopad 2017, poniedziałek 1466
14 listopad 2017, wtorek 2297
15 listopad 2017, środa 2221
16 listopad 2017, czwartek 1058
17 listopad 2017, piątek 3097
18 listopad 2017, sobota 3813
19 listopad 2017, niedziela 895
5 listopad 2018, poniedziałek 1774
6 listopad 2018, wtorek 12701
7 listopad 2018, środa 1808
8 listopad 2018, czwartek 3769
9 listopad 2018, piątek 1731
10 listopad 2018, sobota 1609
11 listopad 2018, niedziela 2546
12 listopad 2018, poniedziałek 2238
13 listopad 2018, wtorek 2501
14 listopad 2018, środa 272
15 listopad 2018, czwartek 467
16 listopad 2018, piątek 1940
17 listopad 2018, sobota 1698
Sumaryczna ilość odwiedzin: 123616
corner   corner