logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
minus Stowarzyszenia i związki
minus Sołtysi i sołectwa
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Statystyki tygodniowe

Data Odwiedzin Wykres
17 maj 2010, poniedziałek 171
18 maj 2010, wtorek 216
19 maj 2010, środa 232
20 maj 2010, czwartek 320
21 maj 2010, piątek 303
22 maj 2010, sobota 359
23 maj 2010, niedziela 123
24 maj 2010, poniedziałek 234
25 maj 2010, wtorek 202
26 maj 2010, środa 241
27 maj 2010, czwartek 457
28 maj 2010, piątek 269
29 maj 2010, sobota 23
30 maj 2010, niedziela 104
16 maj 2011, poniedziałek 340
17 maj 2011, wtorek 409
18 maj 2011, środa 273
19 maj 2011, czwartek 430
20 maj 2011, piątek 331
21 maj 2011, sobota 233
22 maj 2011, niedziela 117
23 maj 2011, poniedziałek 686
24 maj 2011, wtorek 366
25 maj 2011, środa 302
26 maj 2011, czwartek 191
27 maj 2011, piątek 230
28 maj 2011, sobota 132
29 maj 2011, niedziela 203
14 maj 2012, poniedziałek 519
15 maj 2012, wtorek 399
16 maj 2012, środa 358
17 maj 2012, czwartek 436
18 maj 2012, piątek 343
19 maj 2012, sobota 234
20 maj 2012, niedziela 335
21 maj 2012, poniedziałek 329
22 maj 2012, wtorek 342
23 maj 2012, środa 383
24 maj 2012, czwartek 462
25 maj 2012, piątek 546
26 maj 2012, sobota 219
27 maj 2012, niedziela 317
13 maj 2013, poniedziałek 818
14 maj 2013, wtorek 577
15 maj 2013, środa 586
16 maj 2013, czwartek 751
17 maj 2013, piątek 801
18 maj 2013, sobota 498
19 maj 2013, niedziela 1079
20 maj 2013, poniedziałek 746
21 maj 2013, wtorek 1311
22 maj 2013, środa 1225
23 maj 2013, czwartek 1419
24 maj 2013, piątek 1758
25 maj 2013, sobota 498
26 maj 2013, niedziela 547
12 maj 2014, poniedziałek 565
13 maj 2014, wtorek 623
14 maj 2014, środa 661
15 maj 2014, czwartek 941
16 maj 2014, piątek 548
17 maj 2014, sobota 752
18 maj 2014, niedziela 1949
19 maj 2014, poniedziałek 583
20 maj 2014, wtorek 580
21 maj 2014, środa 723
22 maj 2014, czwartek 856
23 maj 2014, piątek 1164
24 maj 2014, sobota 765
25 maj 2014, niedziela 803
11 maj 2015, poniedziałek 2289
12 maj 2015, wtorek 1974
13 maj 2015, środa 1433
14 maj 2015, czwartek 977
15 maj 2015, piątek 1932
16 maj 2015, sobota 2639
17 maj 2015, niedziela 1064
18 maj 2015, poniedziałek 1373
19 maj 2015, wtorek 1736
20 maj 2015, środa 1357
21 maj 2015, czwartek 1680
22 maj 2015, piątek 1223
23 maj 2015, sobota 866
24 maj 2015, niedziela 1782
16 maj 2016, poniedziałek 680
17 maj 2016, wtorek 677
18 maj 2016, środa 616
19 maj 2016, czwartek 654
20 maj 2016, piątek 1543
21 maj 2016, sobota 1114
22 maj 2016, niedziela 397
23 maj 2016, poniedziałek 598
24 maj 2016, wtorek 1720
25 maj 2016, środa 3024
26 maj 2016, czwartek 3710
27 maj 2016, piątek 7356
28 maj 2016, sobota 7500
29 maj 2016, niedziela 465
15 maj 2017, poniedziałek 702
16 maj 2017, wtorek 744
17 maj 2017, środa 599
18 maj 2017, czwartek 561
19 maj 2017, piątek 940
20 maj 2017, sobota 856
21 maj 2017, niedziela 850
22 maj 2017, poniedziałek 752
23 maj 2017, wtorek 907
24 maj 2017, środa 1144
25 maj 2017, czwartek 1016
26 maj 2017, piątek 774
27 maj 2017, sobota 815
28 maj 2017, niedziela 773
14 maj 2018, poniedziałek 3109
15 maj 2018, wtorek 3628
16 maj 2018, środa 1498
17 maj 2018, czwartek 906
18 maj 2018, piątek 559
19 maj 2018, sobota 708
20 maj 2018, niedziela 705
21 maj 2018, poniedziałek 1106
22 maj 2018, wtorek 665
23 maj 2018, środa 817
24 maj 2018, czwartek 17
Sumaryczna ilość odwiedzin: 114376
corner   corner