logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
minus Stowarzyszenia i związki
minus Sołtysi i sołectwa
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Statystyki tygodniowe

Data Odwiedzin Wykres
16 sierpień 2010, poniedziałek 115
17 sierpień 2010, wtorek 152
18 sierpień 2010, środa 208
19 sierpień 2010, czwartek 355
20 sierpień 2010, piątek 197
21 sierpień 2010, sobota 107
22 sierpień 2010, niedziela 85
23 sierpień 2010, poniedziałek 179
24 sierpień 2010, wtorek 161
25 sierpień 2010, środa 223
26 sierpień 2010, czwartek 236
27 sierpień 2010, piątek 201
28 sierpień 2010, sobota 124
29 sierpień 2010, niedziela 158
15 sierpień 2011, poniedziałek 380
16 sierpień 2011, wtorek 175
17 sierpień 2011, środa 197
18 sierpień 2011, czwartek 214
19 sierpień 2011, piątek 454
20 sierpień 2011, sobota 91
21 sierpień 2011, niedziela 174
22 sierpień 2011, poniedziałek 167
23 sierpień 2011, wtorek 580
24 sierpień 2011, środa 169
25 sierpień 2011, czwartek 124
26 sierpień 2011, piątek 444
27 sierpień 2011, sobota 412
28 sierpień 2011, niedziela 66
13 sierpień 2012, poniedziałek 625
14 sierpień 2012, wtorek 332
15 sierpień 2012, środa 228
16 sierpień 2012, czwartek 317
17 sierpień 2012, piątek 502
18 sierpień 2012, sobota 340
19 sierpień 2012, niedziela 270
20 sierpień 2012, poniedziałek 373
21 sierpień 2012, wtorek 390
22 sierpień 2012, środa 419
23 sierpień 2012, czwartek 446
24 sierpień 2012, piątek 426
25 sierpień 2012, sobota 478
26 sierpień 2012, niedziela 334
12 sierpień 2013, poniedziałek 838
13 sierpień 2013, wtorek 518
14 sierpień 2013, środa 803
15 sierpień 2013, czwartek 709
16 sierpień 2013, piątek 1071
17 sierpień 2013, sobota 881
18 sierpień 2013, niedziela 1091
19 sierpień 2013, poniedziałek 825
20 sierpień 2013, wtorek 607
21 sierpień 2013, środa 554
22 sierpień 2013, czwartek 586
23 sierpień 2013, piątek 661
24 sierpień 2013, sobota 599
25 sierpień 2013, niedziela 563
11 sierpień 2014, poniedziałek 1190
12 sierpień 2014, wtorek 2027
13 sierpień 2014, środa 1097
14 sierpień 2014, czwartek 1619
15 sierpień 2014, piątek 2514
16 sierpień 2014, sobota 960
17 sierpień 2014, niedziela 775
18 sierpień 2014, poniedziałek 663
19 sierpień 2014, wtorek 603
20 sierpień 2014, środa 527
21 sierpień 2014, czwartek 504
22 sierpień 2014, piątek 481
23 sierpień 2014, sobota 329
24 sierpień 2014, niedziela 377
10 sierpień 2015, poniedziałek 1604
11 sierpień 2015, wtorek 457
12 sierpień 2015, środa 1145
13 sierpień 2015, czwartek 3766
14 sierpień 2015, piątek 3519
15 sierpień 2015, sobota 4540
16 sierpień 2015, niedziela 687
17 sierpień 2015, poniedziałek 403
18 sierpień 2015, wtorek 593
19 sierpień 2015, środa 386
20 sierpień 2015, czwartek 418
21 sierpień 2015, piątek 296
22 sierpień 2015, sobota 519
23 sierpień 2015, niedziela 787
15 sierpień 2016, poniedziałek 502
16 sierpień 2016, wtorek 859
17 sierpień 2016, środa 495
18 sierpień 2016, czwartek 533
19 sierpień 2016, piątek 449
20 sierpień 2016, sobota 355
21 sierpień 2016, niedziela 227
22 sierpień 2016, poniedziałek 425
23 sierpień 2016, wtorek 593
24 sierpień 2016, środa 817
25 sierpień 2016, czwartek 293
26 sierpień 2016, piątek 1944
27 sierpień 2016, sobota 431
28 sierpień 2016, niedziela 2699
14 sierpień 2017, poniedziałek 482
15 sierpień 2017, wtorek 1333
16 sierpień 2017, środa 705
17 sierpień 2017, czwartek 672
18 sierpień 2017, piątek 821
19 sierpień 2017, sobota 768
20 sierpień 2017, niedziela 1446
21 sierpień 2017, poniedziałek 1022
22 sierpień 2017, wtorek 1402
23 sierpień 2017, środa 939
24 sierpień 2017, czwartek 1259
25 sierpień 2017, piątek 1891
26 sierpień 2017, sobota 1104
27 sierpień 2017, niedziela 1187
13 sierpień 2018, poniedziałek 2845
14 sierpień 2018, wtorek 1669
15 sierpień 2018, środa 1346
16 sierpień 2018, czwartek 1000
17 sierpień 2018, piątek 831
18 sierpień 2018, sobota 819
19 sierpień 2018, niedziela 1952
20 sierpień 2018, poniedziałek 1951
Sumaryczna ilość odwiedzin: 92786
corner   corner