logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
minus Stowarzyszenia i związki
minus Sołtysi i sołectwa
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Podstawowa kwota dotacji
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory samorządowe 2014
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Statystyki tygodniowe

Data Odwiedzin Wykres
15 luty 2010, poniedziałek 237
16 luty 2010, wtorek 213
17 luty 2010, środa 462
18 luty 2010, czwartek 186
19 luty 2010, piątek 246
20 luty 2010, sobota 131
21 luty 2010, niedziela 1107
22 luty 2010, poniedziałek 226
23 luty 2010, wtorek 202
24 luty 2010, środa 310
25 luty 2010, czwartek 170
26 luty 2010, piątek 140
27 luty 2010, sobota 143
28 luty 2010, niedziela 97
14 luty 2011, poniedziałek 329
15 luty 2011, wtorek 649
16 luty 2011, środa 344
17 luty 2011, czwartek 264
18 luty 2011, piątek 1123
19 luty 2011, sobota 388
20 luty 2011, niedziela 562
21 luty 2011, poniedziałek 277
22 luty 2011, wtorek 633
23 luty 2011, środa 358
24 luty 2011, czwartek 467
25 luty 2011, piątek 434
26 luty 2011, sobota 356
27 luty 2011, niedziela 682
13 luty 2012, poniedziałek 281
14 luty 2012, wtorek 235
15 luty 2012, środa 247
16 luty 2012, czwartek 404
17 luty 2012, piątek 278
18 luty 2012, sobota 147
19 luty 2012, niedziela 232
20 luty 2012, poniedziałek 423
21 luty 2012, wtorek 305
22 luty 2012, środa 339
23 luty 2012, czwartek 297
24 luty 2012, piątek 380
25 luty 2012, sobota 377
26 luty 2012, niedziela 395
11 luty 2013, poniedziałek 437
12 luty 2013, wtorek 519
13 luty 2013, środa 503
14 luty 2013, czwartek 469
15 luty 2013, piątek 417
16 luty 2013, sobota 307
17 luty 2013, niedziela 455
18 luty 2013, poniedziałek 466
19 luty 2013, wtorek 449
20 luty 2013, środa 554
21 luty 2013, czwartek 652
22 luty 2013, piątek 563
23 luty 2013, sobota 982
24 luty 2013, niedziela 1633
10 luty 2014, poniedziałek 760
11 luty 2014, wtorek 667
12 luty 2014, środa 659
13 luty 2014, czwartek 1304
14 luty 2014, piątek 289
15 luty 2014, sobota 353
16 luty 2014, niedziela 426
17 luty 2014, poniedziałek 701
18 luty 2014, wtorek 894
19 luty 2014, środa 691
20 luty 2014, czwartek 1347
21 luty 2014, piątek 1417
22 luty 2014, sobota 1195
23 luty 2014, niedziela 1634
9 luty 2015, poniedziałek 533
10 luty 2015, wtorek 559
11 luty 2015, środa 743
12 luty 2015, czwartek 1426
13 luty 2015, piątek 1078
14 luty 2015, sobota 415
15 luty 2015, niedziela 1049
16 luty 2015, poniedziałek 714
17 luty 2015, wtorek 374
18 luty 2015, środa 454
19 luty 2015, czwartek 545
20 luty 2015, piątek 544
21 luty 2015, sobota 527
22 luty 2015, niedziela 1289
15 luty 2016, poniedziałek 812
16 luty 2016, wtorek 1261
17 luty 2016, środa 1392
18 luty 2016, czwartek 679
19 luty 2016, piątek 698
20 luty 2016, sobota 473
21 luty 2016, niedziela 330
22 luty 2016, poniedziałek 1990
23 luty 2016, wtorek 392
24 luty 2016, środa 1221
25 luty 2016, czwartek 1349
26 luty 2016, piątek 736
27 luty 2016, sobota 1592
28 luty 2016, niedziela 1016
13 luty 2017, poniedziałek 1221
14 luty 2017, wtorek 1354
15 luty 2017, środa 1453
16 luty 2017, czwartek 1543
17 luty 2017, piątek 1334
18 luty 2017, sobota 1170
19 luty 2017, niedziela 1271
20 luty 2017, poniedziałek 1172
21 luty 2017, wtorek 1428
22 luty 2017, środa 1051
23 luty 2017, czwartek 1104
24 luty 2017, piątek 1441
25 luty 2017, sobota 736
26 luty 2017, niedziela 1050
12 luty 2018, poniedziałek 563
13 luty 2018, wtorek 1212
14 luty 2018, środa 1102
15 luty 2018, czwartek 702
16 luty 2018, piątek 635
17 luty 2018, sobota 730
18 luty 2018, niedziela 777
19 luty 2018, poniedziałek 686
20 luty 2018, wtorek 869
21 luty 2018, środa 1469
22 luty 2018, czwartek 541
Sumaryczna ilość odwiedzin: 86624
corner   corner