logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
minus Stowarzyszenia i związki
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
minus Budżet gminy
   plus Sprawozdania
   minus Sprawozdania z wykonania budżetu gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Gospodarka Finansowa > Budżet gminy

Załączniki do pobrania: 2010-04-09 10:03:06 - Uchwała Nr III/267/2009 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształ (3.38 MB)
2010-04-09 10:05:35 - Uchwała Nr III/p/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 stycznia 2010 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Krośniewice na 2010 rok (1.20 MB)
2010-09-23 09:53:59 - Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krośniewice za pierwsze półrocze 2010r (917.55 kB)
2010-09-23 14:41:56 - Uchwała Nr III/356/2007 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształ (924.98 kB)
2010-09-23 14:47:44 - Uchwała Nr III/14/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 7 lutego 2008 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Krośniewice na 2008 rok (608.55 kB)
2010-09-23 14:53:08 - Uchwała Nr III/323/2008 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształ (835.58 kB)
2010-09-23 15:00:48 - Uchwała Nr III/235/2008 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 29 października 2008 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji Burmistrza Gminy Krośniewice o przebiegu wykonania b (664.24 kB)
2010-09-23 15:05:21 - Uchwała Nr III/102/2009 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Gminy Krosniewice z wykonania budżetu za 20 (659.59 kB)
2010-09-23 15:08:25 - Uchwała Nr III/103/2009 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie opinii dotyczacej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krośniewicach w sprawie a (270.77 kB)
2010-09-23 15:12:21 - Uchwała Nr III/187/2009 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 października 2009 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji Burmistrza Gminy Krośniewice o przebiegu wykonania bu (621.47 kB)
2010-09-23 15:14:25 - Uchwała Nr III/21/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 lutego 2009 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Krośniewice na 2009 rok (318.24 kB)
2010-09-23 15:18:59 - Uchwała Nr III/94/2010 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 kwietnia 2010 roku w sprawie opinii dotyczacej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Krośniewicach w sprawie ab (284.13 kB)
2010-09-23 15:21:10 - Uchwała Nr III/101/2010 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 kwietnia 2010 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Gminy Krosniewice z wykonania budżetu za 201 (735.81 kB)
2010-09-27 08:36:29 - Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok (764.26 kB)
2010-10-05 14:14:37 - Uchwała Nr III/235/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 1 października 2010 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przewidzianego (342.67 kB)
2011-01-17 10:36:01 - Uchwała Nr III/4/2011 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Krośniewice (921.47 kB)
2011-01-17 10:37:41 - Uchwała Nr III/5/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Krośniewice na 2011 rok (450.38 kB)
2011-01-17 10:39:39 - Uchwała Nr III/9/2011 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 stycznia 2011 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krośniewice (1.13 MB)
2011-01-20 10:40:59 - Budżet Gminy na rok 2011 (190.98 kB)
2011-03-02 16:23:42 - Uchwała Nr III/145/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Krośniewice (1.03 MB)
2011-03-02 16:25:09 - Uchwała Nr III/146/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie opinii dotyczącej mozliwości sfinansowania uchwalonego na 2011 rok deficyt (736.79 kB)
2011-09-13 16:39:12 - Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010r (1.78 MB)
2011-10-22 13:20:57 - Uchwała Nr III/404/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 października 2011 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaplanowanego (3.16 MB)
2011-11-02 09:36:05 - Uchwała nr III/431/2011 Składu Orzekającego Regionalnej izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 paździednika 2011r. w sprawie opinii dotyczacej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Krośn (769.25 kB)
2011-11-03 14:43:15 - Uchwała nr III/298/2011 Składu Orzekającego Regionalnej izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18 maja 2011r. w sprawie opinii dotyczacej Sprawozdania Burmistrza Gminy Krośniewice z wykonania budżetu (1.53 MB)
2011-12-14 09:33:22 - Uchwała nr III/474/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie opinii dotyczacej projektu budżetu Gminy Krośniewice na 2012r (364.31 kB)
2011-12-14 09:34:49 - Uchwała nr III/475/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie opinii dotyczacej możliwosci sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Krośni (820.35 kB)
2011-12-14 09:36:11 - Uchwała nr III/476/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kr (1.01 MB)
2012-02-06 19:53:00 - Uchwała Nr III/107/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie opinii dotyczącej mozliwości sfinansowania uchwalonego na 2012 rok defic (1.23 MB)
2012-02-06 19:54:42 - Uchwała Nr III/108/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Krośniewice (1.41 MB)
2012-06-13 15:02:16 - Uchwała nr III/200/2012 Składu Orzekającego Regionalnej izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie opinii dotyczacej Sprawozdania Burmistrza Gminy Krośniewice z wykonania bud (459.98 kB)
2012-12-18 15:35:20 - Uchwała nr III/407/2012 z dnia 11 grudnia 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Krośniewice na 2013 r. (152.04 kB)
2012-12-18 15:37:33 - Uchwała nr III/408/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości finansowania deficytu budżetowego Gminy Kro (354.45 kB)
2012-12-18 15:39:32 - Uchwała nr III/409/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy (421.69 kB)
2013-02-14 10:00:08 - Uchwała nr III/107/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania uchwalonego na 2013 r. deficytu b (503.99 kB)
2013-02-14 10:02:09 - Uchwała nr III/108/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu (758.42 kB)
2013-06-03 11:11:36 - Uchwała nr III/193/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 maja 2013r. w sprawie opinii dotyczacej sprawozdania Burmistrza Gminy Krośniewice z wykonania budżetu (990.71 kB)
2013-12-20 11:23:39 - Uchwała nr III/440/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Krośniewice na 2014 r. (141.98 kB)
2013-12-20 11:27:40 - Uchwała nr III/441/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania uchwalonego na 2013 r. deficytu (277.42 kB)
2013-12-20 11:28:54 - Uchwała nr III/442/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy (363.16 kB)
2014-02-06 08:13:14 - Uchwała nr III/73/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w 2014 (559.38 kB)
2014-10-17 10:14:09 - Uchwała nr III/243/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 3 września 2014 r. w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy Krośniew (347.87 kB)
2014-10-17 10:16:17 - Uchwała nr III/296/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 10 października 2014 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia p (384.29 kB)
2014-10-22 12:22:19 - Uchwała nr III/129/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 maja 2014r. w sprawie opinii dotyczacej sprawozdania Burmistrza Gminy Krośniewice z wykonania budżetu (831.47 kB)
2014-12-19 09:57:12 - Projekt budżetu Gminy Krośniewice na 2015r (5.15 MB)
2014-12-19 09:57:49 - Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2018 dla Gminy Krośniewice (787.80 kB)
2014-12-19 10:03:26 - Uchwała nr III/386/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie opinii dotyczacej projektu budżetu Gminy Krośniewice na 2015 rok (315.18 kB)
2014-12-19 10:06:29 - Uchwała nr III/387/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie opinii dotyczacej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Krośniew (410.27 kB)
2014-12-19 10:10:39 - Uchwała nr III/388/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy K (722.49 kB)
2015-02-27 08:24:02 - Uchwała nr III/33/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w 2015 rok (1.28 MB)
2015-12-20 09:54:27 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krośniewice na 2016 rok. (210.04 kB)
2015-12-20 09:54:50 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krośniewice na 2016 rok. (część opisowa) (300.04 kB)
2015-12-20 09:55:12 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krośniewice na 2016 rok. (załączniki) (1.10 MB)
2015-12-20 09:55:57 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2019 dla Gminy Krośniewice (204.95 kB)
2015-12-20 09:56:58 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2019 dla Gminy Krośniewice (załącznik Nr 1) (534.99 kB)
2015-12-20 09:57:16 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2019 dla Gminy Krośniewice (załącznik Nr 2) (234.22 kB)
2015-12-21 08:10:17 - Uchwała nr III/324/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Krosniewice na 2016 rok (248.64 kB)
2015-12-21 08:13:40 - Uchwała nr III/325/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Krosniew (301.25 kB)
2015-12-21 08:16:50 - Uchwała nr III/326/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krosniewice na lata 2016 -2019. (534.04 kB)
2016-02-04 12:59:20 - Uchwała nr III/28/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w 2016 roku oraz o (1.57 MB)
2016-11-25 15:23:20 - Uchwała nr III/263/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaplanowanego do za (861.44 kB)
2016-11-25 15:24:58 - Uchwała nr III/87/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie opinii dotyczacej sprawozdania Burmistrza Gminy Krośniewice z wykonania budżetu (954.57 kB)
2016-11-25 15:26:55 - Uchwała nr III/220/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 21 września 2016 r. w sprawie opinii dotyczacej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Krośniew (847.47 kB)
2016-12-08 08:25:43 - Uchwała nr III/268/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (1.42 MB)
2016-12-08 08:27:08 - Uchwała nr III/267/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Krośniewice (944.53 kB)
2016-12-08 08:29:05 - Uchwała nr III/266/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Krośniewice na 2017 rok. (597.79 kB)
2017-01-02 13:31:43 - Budżet Gminy Krośniewice na 2017 rok (1.52 MB)
2017-01-18 15:56:56 - UCHWAŁA Nr lll/9/2017 Składu Orzekającego Regionalnej lzby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budzetowego w 2017 roku o (811.00 kB)
2017-11-24 13:42:57 - Uchwała nr III/251/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaplanowanego do zaciągnieci (904.07 kB)
2017-11-24 13:44:27 - Uchwała nr III/212/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 25 września 2017 r. w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Krośniewice (835.12 kB)

Nazwa dokumentu: Budżet gminy
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Krośniewicach
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Mitlas
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Mitlas
Osoba, która wprowadzała dane: Arkadiusz Sochala
Data wytworzenia informacji: 2007-12-09 18:58:45
Data udostępnienia informacji: 2007-12-09 18:58:45
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-24 13:45:58

Wersja do wydruku...

corner   corner