logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
minus Stowarzyszenia i związki
minus Sołtysi i sołectwa
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Oświadczenia majatkowe
   minus Burmistrz Krośniewic
   minus Zastępca Burmistrza Krośniewic
   minus Sekretarz Gminy
   minus Skarbnik Gminy
   minus Rada Miejska w Krośniewicach
      minus 2011
      minus 2012
      minus 2013
      minus 2014
      minus 2015
      minus 2016
      minus 2017
      minus 2018
   plus Jednostki Organizacyjne
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2018-05-21 10:48:50 - Anna Chmielecka - za 2017 r. (1.39 MB)
2018-10-10 12:24:40 - Anna Chmielecka - oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji (1.94 MB)
2018-05-21 10:49:40 - Beata Czerwińska - za 2017 r. (1.47 MB)
2018-10-10 12:33:41 - Beata Czerwińska - oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji (1.86 MB)
2018-05-21 10:50:34 - Paweł Górnik - za 2017 r. (1.39 MB)
2018-10-10 12:38:40 - Paweł Górnik - oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji (1.79 MB)
2018-05-21 10:50:53 - Jan Kacprowicz - za 2017 r. (1.44 MB)
2018-10-10 12:41:07 - Jan Kacprowicz - oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji (1.97 MB)
2018-05-21 10:52:04 - Sławomir Kępisty - za 2017 r. (1.45 MB)
2018-09-04 08:50:35 - Sławomir Kępisty - wyjaśnienie dotyczące oświadczenia majątkowego za 2017 r. (483.41 kB)
2018-10-10 12:43:37 - Sławomir Kępisty - oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji (1.72 MB)
2018-05-21 10:52:55 - Wojciech Koczaski za 2017 r. (1.46 MB)
2018-10-10 12:47:56 - Wojciech Koczaski - oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji (1.95 MB)
2018-05-21 10:54:27 - Andrzej Konwerski - za 2017 r. (1.47 MB)
2018-10-10 12:50:32 - Andrzej Konwerski - oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji (2.08 MB)
2018-05-21 10:55:01 - Mieczysław Król - za 2017 r. (1.47 MB)
2018-10-10 12:52:44 - Mieczysław Król - oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji (1.96 MB)
2018-05-21 10:55:31 - Marek Krysiak - za 2017 r. (1.59 MB)
2018-10-10 12:54:31 - Marek Krysiak - oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji (2.15 MB)
2018-05-21 10:56:01 - Jadwiga Piotrowska - za 2017 r. (1.43 MB)
2018-10-10 12:55:50 - Jadwiga Piotrowska - oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji (1.79 MB)
2018-05-21 10:56:51 - Marek Smolczewski - za 2017 r. (1.45 MB)
2018-10-10 12:57:15 - Marek Smolczewski - oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji (1.91 MB)
2018-05-21 10:51:34 - Ewa Stolarczyk - za 2017 r. (1.60 MB)
2018-09-26 08:13:58 - Ewa Stolarczyk - wyjaśnienie dotyczące oświadczenia majątkowego za 2017 r. (309.63 kB)
2018-10-10 12:58:15 - Ewa Stolarczyk - oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji (1.99 MB)
2018-05-21 10:58:59 - Tomasz Walczewski - za 2017 r. (1.27 MB)
2018-10-10 12:59:26 - Tomasz Walczewski - oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji (2.09 MB)
2018-05-21 10:59:31 - Gracjan Wiśniewski - za 2017 r. (1.37 MB)
2018-10-10 13:00:10 - Gracjan Wiśniewski - oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji (1.85 MB)
2018-05-21 11:00:11 - Wojciech Wolniewski - za 2017 r. (1.56 MB)
2018-10-10 13:00:44 - Wojciech Wolniewski - oświadczenie majątkowe na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji (2.02 MB)
2018-12-27 11:18:45 - Pierwsze oświadczenie majątkowe - Andrzej Bonawenturczak (1.92 MB)
2018-12-27 11:19:25 - Pierwsze oświadczenie majątkowe - Anna Chmielecka (1.80 MB)
2018-12-27 11:19:59 - Pierwsze oświadczenie majątkowe - Beata Czerwińska (1.81 MB)
2018-12-27 11:20:29 - Pierwsze oświadczenie majątkowe - Sławomir Kępisty (2.10 MB)
2018-12-27 11:21:21 - Pierwsze oświadczenie majątkowe - Wojciech Koczaski (1.78 MB)
2018-12-27 11:23:09 - Pierwsze oświadczenie majątkowe - Andrzej Konwerski (1.92 MB)
2018-12-27 11:24:21 - Pierwsze oświadczenie majątkowe - Marek Krysiak (1.97 MB)
2018-12-27 11:25:01 - Pierwsze oświadczenie majątkowe - Mariola Łukomska (1.82 MB)
2018-12-27 11:25:52 - Pierwsze oświadczenie majątkowe - Adam Nowicki (905.68 kB)
2018-12-27 11:26:45 - Pierwsze oświadczenie majątkowe - Jadwiga Piotrowska (1.61 MB)
2018-12-27 11:28:04 - Pierwsze oświadczenie majątkowe - Marek Smolczewski (1.57 MB)
2018-12-27 11:28:30 - Pierwsze oświadczenie majątkowe - Ewa Stolarczyk (1.97 MB)
2018-12-27 11:29:29 - Pierwsze oświadczenie majątkowe - Magdalena Suska (1.63 MB)
2018-12-27 11:30:11 - Pierwsze oświadczenie majątkowe - Krzysztof Trzeciak (1.93 MB)

Ilość odwiedzin: 1346
Nazwa dokumentu: 2018
Osoba, która wytworzyła informację: Krystyna Pawłowska
Osoba, która odpowiada za treść: Krystyna Pawłowska
Osoba, która wprowadzała dane: Arkadiusz Sochala
Data wytworzenia informacji: 2018-05-17 11:59:42
Data udostępnienia informacji: 2018-05-17 11:59:42
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-27 11:31:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner