logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
minus Stowarzyszenia i związki
minus Sołtysi i sołectwa
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH - RADA MIEJSKA I BURMISTRZ KROŚNIEWIC - INFORMACJE PKW.

INFORMACJE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ DOTYCZĄCE WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2014 – bezpośredni link.

Załączniki do pobrania: 2014-04-08 09:36:12 - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 26 lutego 2014 roku (6.13 MB)
2014-08-21 13:48:55 - UCHWAŁA NR XXV/177/12 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Krośniewice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych w (183.43 kB)
2014-08-21 13:50:07 - UCHWAŁA NR XXIX/204/13 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Krośniewice na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic i siedzib obw (184.29 kB)
2014-08-26 08:46:01 - UCHWAŁA NR XL/295/14 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Krośniewice na stałe obwody głosowania oraz ustalenia ich numerów, gr (93.66 kB)
2014-08-28 09:34:01 - Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 27 sierpnia 2014 r. o zgłaszaniu przez komitety wyborcze kandydatów do terytorialnych komi (202.09 kB)
2014-08-28 09:34:46 - Komunikat o przyjmowaniu zawiadomien o utworzeniu komitetow wyborczych (165.12 kB)
2014-08-29 07:55:52 - Wzór zgłoszenia do miejskiej komisji wyborczej (56.50 kB)
2014-09-04 15:11:30 - Uchwała PKW z dnia 25.08.2014 r. ws. sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych (...) i obwodowych komisji wyborczych (...) (128.14 kB)
2014-09-04 15:11:51 - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, (102.00 kB)
2014-09-05 14:37:22 - OBWIESZCZENIE Burmistrza Krośniewic z dnia 3 września 2014 r. (...) o okręgach wyborczych(...) (274.35 kB)
2014-09-12 08:05:28 - UCHWAŁA NR XLV/324/14 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH z dnia 1 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Krośniewice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów (96.24 kB)
2014-09-24 14:05:22 - Zarządzenie Burmistrza Krośniewic nr 94/14 z dnia 2014-09-23 w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Krośniewice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie rządowych obwieszczeń wyborczych i (243.48 kB)
2014-09-24 14:29:38 - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Woj (91.93 kB)
2014-09-24 14:31:15 - Miejska Komisja Wyborcza w Krośniewicach (225.72 kB)
2014-10-01 12:56:46 - KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KROŚNIEWICACH Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2014 R. (201.25 kB)
2014-10-15 11:31:58 - KOMUNIKAT o zgłaszaniu do obwodowych komisji wyborczych (176.62 kB)
2014-10-16 15:16:02 - Obwieszczenie o obwodach głosowania (216.62 kB)
2014-10-20 15:53:08 - INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej w Krośniewicach z dnia 20 października 2014 r. w sprawie losowania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 (188.73 kB)
2014-10-24 08:33:30 - Uchwała nr 4/2014 Miejskiej komisji Wyborczej w Krośniewicach z dnia 23 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych celu przeprowadzenia wyborów (...) (1.59 MB)
2014-10-27 15:14:10 - Uchwała nr 3/2014 Miejskiej komisji Wyborczej w Krośniewicach z dnia 21 października 2014 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów w wyborach do Rady Miejskiej w Krośnie (437.04 kB)
2014-10-27 15:23:51 - OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Krośniewicach z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Krośniewicach w wyborach do rad gmin, (644.23 kB)
2014-10-27 15:25:38 - OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Krośniewicach z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Krośniewic w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików wo (275.75 kB)
2014-10-30 15:31:39 - Informacja Burmistrza Krośniewic o sposobie wglądu do SPISU OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH, (90.99 kB)
2014-11-07 15:45:25 - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z d.07.11.2014r. w sprawie zmiany nazwiska członka Miejskiej Komisji Wyborczej w Krośniewicach (240.27 kB)
2014-11-07 15:46:33 - Skład Miejskiej Komisji wyborczej w Krośniewicach (205.76 kB)
2014-12-05 14:22:16 - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dn.26.11.2014r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Miejskiej w Krośniewicach (151.33 kB)

Nazwa dokumentu: Wybory samorządowe 2014
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Krośniewicach
Osoba, która wytworzyła informację: Julianna Barbara Herman
Osoba, która odpowiada za treść: Julianna Barbara Herman
Osoba, która wprowadzała dane: Arkadiusz Sochala
Data wytworzenia informacji: 2014-04-08 09:35:22
Data udostępnienia informacji: 2014-04-08 09:35:22
Data ostatniej aktualizacji: 2014-12-05 14:22:26

Wersja do wydruku...

corner   corner