logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019 - 2023 z perspektywą do 2027
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
minus Konkursy ofert
   minus Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
   minus Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
   minus Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (2009)
   minus AUTOSAN H9-20
   minus Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu (2010)
   minus Upowszechnianie kultury fizycznej (2011)
   minus Przedsięwzięcia w zakresie sportu 2011
   minus Upowszechnianie Kultury Fizycznej (2012)
   minus Przedsięwzięcia w zakresie sportu (2012)
   minus Upowszechnianie Kultury Fizycznej (2013)
   minus Przedsięwzięcia w zakresie sportu (2013)
   minus Upowszechnianie Kultury Fizycznej (2014)
   minus Przedsięwzięcia w zakresie sportu (2014)
   minus Przedsięwzięcia w zakresie sportu 2015
   minus Upowszechnianie Kultury Fizycznej (2015)
   minus Upowszechnianie Kultury Fizycznej (2016)
   minus Przedsięwzięcia w zakresie sportu (2016)
   minus Przedsięwzięcia w zakresie sportu (2017)
   minus Upowszechnianie Kultury Fizycznej (2017)
   minus Przedsięwzięcia w zakresie sportu (2018)
   minus Upowszechnianie Kultury Fizycznej (2018)
   minus Upowszechnianie Kultury Fizycznej (2019)
   minus Przedsięwzięcia w zakresie sportu (2019)
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
minus Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Prawo lokalne > Konkursy ofert > AUTOSAN H9-20

Burmistrz Krośniewic

zaprasza zainteresowane osoby do składania ofert
na zakup autobusu powypadkowego marki AUTOSAN H9-20,
rok produkcji 1992,


1.Autobus dostępny będzie do obejrzenia od dnia 12.09. do dnia 18.09.2008 r. (w dni robocze) w godz. 9:00 – 15:00 w miejscu jego postoju, w Krośniewicach ul. Poznańska 5 (plac przy Urzędzie Miejskim w Krośniewicach).
2.Rozpatrzenie złożonych ofert odbędzie się w dniu 19.09.2008 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, pok. nr 18.
3.Sprzedający zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpatrzenia ofert lub unieważnienie sprzedaży bez podania przyczyny.
4.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedawanego sprzętu. Zakupiony towar nie podlega reklamacji.
5.Oferty należy składać w zapieczętowanych i opisanych kopertach w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krośniewicach, pok. nr 14 do dnia 19.09.2008 r. do godz. 9:00:

Urząd Miejski w Krośniewicach
ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice
tel. (024) 25-23-024, fax (024) 254-77-82
e-mail: org@krosniewice.pl, www.krosniewice.pl

6.Szczegółowe informacje uzyskać można pod nr tel. (024) 25-23-024 wew. 54, tel. 697 884 300 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 15:00.

Załączniki do pobrania: 2008-09-12 08:58:01 - Skan dokumentu (182.25 kB)

Ilość odwiedzin: 3784
Nazwa dokumentu: AUTOSAN H9-20
Skrócony opis: na zakup autobusu powypadkowego marki AUTOSAN H9-20, rok produkcji 1992
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Krośniewicach
Osoba, która wytworzyła informację: Julianna Barbara Herman
Osoba, która odpowiada za treść: Julianna Barbara Herman
Osoba, która wprowadzała dane: Arkadiusz Sochala
Data wytworzenia informacji: 2008-09-12 08:42:26
Data udostępnienia informacji: 2008-09-12 08:42:26
Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-12 08:58:41

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner