logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
minus Stowarzyszenia i związki
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
minus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
   minus 2008
      minus Nr 1/08
      minus Nr 2/08
      minus Nr 3/08
      minus Nr 4/08
      minus Nr 5/08
      minus Nr 6/08
      minus Nr 7/08
      minus Nr 8/08
      minus Nr 9/08
      minus Nr 10/08
      minus Nr 11/08
      minus Nr 12/08
      minus Nr 13/08
      minus Nr 14/08
      minus Nr 15/08
      minus Nr 16/08
      minus Nr 17/08
      minus Nr 18/08
      minus Nr 19/08
      minus Nr 20/08
      minus Nr 21/08
      minus Nr 22/08
      minus Nr 23/08
      minus Nr 24/08
      minus Nr 25/08
      minus Nr 25/A/08
      minus Nr 26/08
      minus Nr 27/08
      minus Nr 28/08
      minus Nr 29/08
      minus Nr 30/08
      minus Nr 31/08
      minus Nr 32/08
      minus Nr 33/08
      minus Nr 34/08
      minus Nr 35/08
      minus Nr 36/08
      minus Nr 38/08
      minus Nr 39/08
      minus Nr 41/08
      minus Nr 42/08
      minus Nr 43/08
      minus Nr 44/08
      minus Nr 45/08
      minus Nr 46/08
      minus Nr 47/08
      minus Nr 48/08
      minus Nr 49/08
      minus Nr 50/08
      minus Nr 51/08
      minus Nr 52/08
      minus Nr 53/08
      minus Nr 54/08
      minus Nr 55/08
      minus Nr 56/08
      minus Nr 57/08
      minus Nr 58/08
      minus Nr 59/08
      minus Nr 60/08
      minus Nr 61/08
      minus Nr 62/08
      minus Nr 63/08
      minus Nr 64/08
      minus Nr 65/08
      minus Nr 66/08
      minus Nr 67/08
      minus Nr 68/08
      minus Nr 69/08
      minus Nr 70/08
      minus Nr 71/08
      minus Nr 72/08
      minus Nr 73/08
      minus Nr 74/08
      minus Nr 75/08
      minus Nr 76/08
      minus Nr 77/08
      minus Nr 78/08
      minus Nr 79/08
      minus Nr 80/08
      minus Nr 81/08
      minus Nr 82/08
      minus Nr 83/08
      minus Nr 84/08
      minus Nr 85/08
      minus Nr 86/08
      minus Nr 87/08
      minus Nr 88/08
      minus nr 89/08
      minus Nr 90/08
      minus Nr 91/08
      minus Nr 92/06
      minus Nr 93/08
      minus Nr 94/08
      minus Nr 95/08
      minus Nr 96/08
      minus Nr 97/08
      minus Nr 98/08
      minus Nr 99/08
      minus Nr 100/08
      minus Nr 101/08
      minus Nr 102/08
      minus Nr 103/08
      minus Nr 104/08
      minus Nr 105/08
      minus Nr 106/08
      minus Nr 107/08
      minus Nr 108/08
      minus Nr 109/08
      minus Nr 110/08
      minus Nr 111/08
      minus Nr 112/08
      minus Nr 113/08
      minus Nr 114/08
      minus Nr 115/08
      minus Nr 116/08
      minus Nr 117/08
      minus Nr 118/08
      minus Nr 119/08
      minus Nr 120/08
      minus Nr 121/08
      minus Nr 122/08
      minus Nr 123/08
      minus Nr 124/08
      minus Nr 125/08
      minus Nr 126/08
      minus Nr 127/08
      minus Nr 128/08
      minus Nr 129/09
      minus Nr 130/08
      minus Nr 131/08
      minus Nr 132/08
      minus Nr 134/08
   plus 2007
   plus 2006
   plus 2005
   plus 2004
   plus 2003
   plus 2002
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2008-09-04 11:53:07 - Treść zarządzenia (440.27 kB)

Ilość odwiedzin: 2534
Nazwa dokumentu: Nr 43/08
Skrócony opis: w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie na 2008r.
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Krośniewicach
Osoba, która wytworzyła informację: Julianna Barbara Herman
Osoba, która odpowiada za treść: Julianna Barbara Herman
Osoba, która wprowadzała dane: Arkadiusz Sochala
Data wytworzenia informacji: 2008-05-14 11:51:59
Data udostępnienia informacji: 2008-09-04 11:51:59
Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-04 11:54:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner