logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
minus Stowarzyszenia i związki
minus Sołtysi i sołectwa
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
minus Jednostki organizacyjne
   minus MZGKiM
      minus 1/07
         minus Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
         minus Informacja o wynikach naboru
      plus 1/09
   minus Szkoła Podstawowa w Nowem
   minus Zespół Szkół Nr 1 w Krośniewicach
   minus MGOPS
   minus Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach
   minus Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośniewicach
   minus Miejskie Przedszkole w Krośniewicach
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Podstawowa kwota dotacji
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory samorządowe 2014
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


DYREKTOR MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KROŚNIEWICACH
UL. PADEREWSKIEGO 3, 99-340 KROŚNIEWICE
 
ogłasza listę kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze Nr 1/07 z dnia 01 lutego 2007 r. na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:    – Z-ca Dyrektora MZGKiM ds. eksploatacji :
 
1. Pan Lech Zagórowski , zam. w Krośniewicach.
                                                                                              Dyrektor Zakładu
                                                                                            /-/    Marek Rosiak
Krośniewice, dnia 16.02.2007 r.

Ilość odwiedzin: 1810
Nazwa dokumentu: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne
Podmiot udostępniający: MZGKiM
Osoba, która wytworzyła informację: Marek Rosiak
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Rosiak
Osoba, która wprowadzała dane: Arkadiusz Sochala
Data wytworzenia informacji: 2007-02-20 00:00:00
Data udostępnienia informacji: 2007-02-20 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2007-12-09 12:21:52

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner