logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
minus Stowarzyszenia i związki
plus Jednostki pomocnicze
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
plus Oświadczenia majatkowe
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krośniewice na lata 2019 - 2023 z perspektywą do 2027
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
minus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
   plus 2008
   minus 2007
      minus Nr 126
      minus Nr 58
      minus Nr 129
      minus Nr 128
      minus Nr 133
      minus Nr 134
      minus Nr 111
      minus Nr 112
      minus Nr 113
      minus Nr 114
      minus Nr 115
      minus Nr 116
      minus Nr 117
      minus Nr 118
      minus Nr 119
      minus Nr 120
      minus Nr 121
      minus Nr 122
      minus Nr 126
      minus Nr 123
      minus Nr 124
      minus Nr 103
      minus Nr 104
      minus Nr 102
      minus Nr 106
      minus Nr 105
      minus Nr 127
      minus Nr 110
      minus Nr 109
      minus Nr 108
      minus Nr 101
      minus Nr 100
      minus Nr 99
      minus Nr 98
      minus Nr 97
      minus Nr 96
      minus Nr 95
      minus Nr 94
      minus Nr 93
      minus Nr 92
      minus Nr 91
      minus Nr 90
      minus Nr 89
      minus Nr 88
      minus Nr 87
      minus Nr 86
      minus Nr 85
      minus Nr 84
      minus Nr 83
      minus Nr 82
      minus Nr 81
      minus Nr 80
      minus Nr 79
      minus Nr 78
      minus Nr 77
      minus Nr 76
      minus Nr 75
      minus Nr 74
      minus Nr 73
      minus Nr 72
      minus Nr 71
      minus Nr 70
      minus Nr 69
      minus Nr 68
      minus Nr 67
      minus Nr 66
      minus Nr 65
      minus Nr 64
      minus Nr 63
      minus Nr 62
      minus Nr 59
      minus Nr 58
      minus Nr 57
      minus Nr 56
      minus Nr 55
      minus Nr 54
      minus Nr 53
      minus Nr 52
      minus Nr 51
      minus Nr 50
      minus Nr 49
      minus Nr 48
      minus Nr 47
      minus Nr 46
      minus Nr 45
      minus Nr 44
      minus Nr 43
      minus Nr 42
      minus Nr 41
      minus Nr 40
      minus Nr 39
      minus Nr 38
      minus Nr 37
      minus Nr 36
      minus Nr 28
      minus Nr 33
      minus Nr 32
      minus Nr 31
      minus Nr 30
      minus Nr 29
      minus Nr 28
      minus Nr 27
      minus Nr 26
      minus Nr 25
      minus Nr 24
      minus Nr 23
      minus Nr 22
      minus Nr 21
      minus Nr 20
      minus Nr 19
      minus Nr 17
      minus Nr 16
      minus Nr 15
      minus Nr 14
      minus Nr 13
      minus Nr 12
      minus Nr 11
      minus Nr 10
      minus Nr 9
      minus Nr 8
      minus Nr 7
      minus Nr 6
      minus Nr 5
      minus Nr 4
      minus Nr 3
   plus 2006
   plus 2005
   plus 2004
   plus 2003
   plus 2002
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
minus Akty Prawa Miejscowego
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
minus Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach (2019 r.)
minus Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
minus RODO
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Treść zarządzenia w załączniku.

Nazwa dokumentu: Nr 51
Skrócony opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Krośniewicach
Osoba, która wytworzyła informację: Julianna Barbara Herman
Osoba, która odpowiada za treść: Arkadiusz Sochala
Osoba, która wprowadzała dane: Arkadiusz Sochala
Data wytworzenia informacji: 2007-05-02 11:02:04
Data udostępnienia informacji: 2007-05-09 11:02:04
Data ostatniej aktualizacji: 2008-02-19 11:04:12

Wersja do wydruku...

corner   corner