logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
minus Stowarzyszenia i związki
minus Sołtysi i sołectwa
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Oświadczenia majatkowe
   minus Burmistrz Krośniewic
   minus Zastępca Burmistrza Krośniewic
   minus Sekretarz Gminy
   minus Skarbnik Gminy
   plus Rada Miejska w Krośniewicach
   minus Jednostki Organizacyjne
      minus MGOPS w Krośniewicach
      minus MZGKiM w Krośniewicach
      minus Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośniewicach
      minus Szkoła Podstawowa w Jankowicach
      minus Szkoła Podstawowa w Nowem
      minus Szkoła Podstawowa w Zalesiu
      minus Gminne Centrum Kultury w Krośniewicach
      minus Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach
      minus Przedszkole Miejskie w Krośniewicach
      minus Gimnazjum w Krośniewicach
      minus Urząd Miejski w Krośniewicach
      minus Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
      minus Zakład Usług Komunalnych Sp. z.o.o.
      minus Zespół Szkół Nr 1 w Krośniewicach
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
minus Taryfy - woda i ścieki
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
minus Sprawozdania Burmistrza
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus