logo
Wersja dla niedowidzących
  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Krośniewicach
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 Miasto i Gmina Krośniewice
minus Dane teleadresowe
plus Jednostki organizacyjne
minus Stowarzyszenia i związki
minus Sołtysi i sołectwa
minus Rejestr instytucji kultury
minus Nieodpłatna pomoc prawna
 Organy Gminy
minus Burmistrz Krośniewic
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz Gminy
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Oświadczenia majatkowe
   minus Burmistrz Krośniewic
   minus Zastępca Burmistrza Krośniewic
   minus Sekretarz Gminy
   minus Skarbnik Gminy
   plus Rada Miejska w Krośniewicach
   minus Jednostki Organizacyjne
      minus MGOPS w Krośniewicach
      minus MZGKiM w Krośniewicach
      minus Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krośniewicach
      minus Szkoła Podstawowa w Jankowicach
      minus Szkoła Podstawowa w Nowem
      minus Szkoła Podstawowa w Zalesiu
      minus Gminne Centrum Kultury w Krośniewicach
      minus Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach
      minus Przedszkole Miejskie w Krośniewicach
      minus Gimnazjum w Krośniewicach
      minus Urząd Miejski w Krośniewicach
      minus Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
      minus Zakład Usług Komunalnych Sp. z.o.o.
      minus Zespół Szkół Nr 1 w Krośniewicach
 Nabór pracowników
plus Urząd Miejski w Krośniewicach
plus Jednostki organizacyjne
 Ochrona środowiska
plus Decyzje środowiskowe
plus Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
minus Wnioski
minus Rejestr działalności regulowanej
minus Usuwanie azbestu
minus Wykaz firm odbierających nieczystości ciekłe
minus Badania wody
 Gospodarka Finansowa
plus Budżet gminy
plus Podatki i opłaty
minus Zwrot podatku akcyzowego
minus Podstawowa kwota dotacji
minus Interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego
 Prawo lokalne
minus Statut Gminy
minus Strategia Rozwoju Gminy Krośniewice
minus Strategia Integracji i Polityki Społecznej w Gminie Krośniewice na lata 2006-2015
minus Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Krośniewice
minus Program ochrony srodowiska dla Gminy Krosniewice
minus Program współpracy Gminy Krośniewice z organizacjami pozarządowymi
plus Zagospodarowanie Przestrzenne
plus Zarządzenia Burmistrza do 2008r
minus Regulamin utrzymania czystości i porządku
minus Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło
plus Konkursy ofert
minus Mienie komunalne
 Wybory
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Wybory samorządowe 2014
minus Wybory Prezydenckie 2015
minus Ławnicy 2016-2019
plus Referendum ogólnokrajowe 6.09.2015r
minus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 Informacja Publiczna
minus Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
minus Petycje
 Dane osobowe
minus ABI
minus Rejestr Zbiorów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
plusZamówienia publiczne poniżej 30.000 EUR
plusZamówienia publiczne powyżej 30.000 EUR
Plany zamówień publicznych
 Sprawy do załatwienia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Załączniki do pobrania: 2007-09-26 20:23:50 - Kierownik MGOPS w Krośniewicach, rok 2006 (988.39 kB)
2007-09-26 20:23:50 - Kierownik MGOPS w Krośniewicach, rok 2005 (114.75 kB)
2007-09-26 20:23:50 - Kierownik MGOPS w Krośniewicach, rok 2004 (123.92 kB)
2007-09-26 20:23:50 - Kierownik MGOPS w Krośniewicach, rok 2003 (128.68 kB)
2007-09-26 20:23:50 - Kierownik MGOPS w Krośniewicach, rok 2002 (136.33 kB)
2007-09-26 20:23:50 - Starszy pracownik socjalny MGOPS w Krośniewicach, rok 2006 (487.40 kB)
2008-07-14 08:22:25 - Starszy pracownik socjalny MGOPS, za rok 2007 (1.29 MB)
2008-07-14 08:39:21 - Kierownik MGOPS, za rok 2007 (1.27 MB)
2009-07-09 11:27:08 - Specjalista pracy socjalnej MGOPS, za rok 2008 (1.32 MB)
2009-07-10 13:43:31 - Kierownik MGOPS w Krośniewicach, rok 2008 (1.33 MB)
2010-05-07 09:27:59 - Specjalista pracy socjalnej MGOPS, za rok 2009 (1.29 MB)
2010-05-07 09:36:52 - Kierownik MGOPS za rok 2009 (1.34 MB)
2011-06-28 09:34:53 - Specjalista pracy socjalnej MGOPS, za rok 2010 (1.88 MB)
2011-06-28 09:39:12 - Kierownik MGOPS za rok 2010 (1.92 MB)
2011-07-22 13:04:58 - Sprostowanie dotyczące oświadczenia majątkowego specjalisty pracy socjalnej MGOP za rok 2010 (196.43 kB)
2011-07-22 13:05:38 - Sprostowanie dotyczące oświadczenia majątkowego kierownik MGOPS za rok 2010 (203.76 kB)
2012-05-25 13:10:35 - Specjalista pracy socjalnej MGOPS, za rok 2011 (866.15 kB)
2012-05-25 13:12:49 - Kierownik MGOPS za rok 2011 (835.32 kB)
2013-06-07 12:39:02 - Specjalista pracy socjalnej MGOPS, za rok 2012 (2.15 MB)
2013-06-07 12:56:13 - Kierownik MGOPS za rok 2012 (2.17 MB)
2014-07-18 07:52:48 - Kierownik MGOPS za rok 2013 (1.52 MB)
2014-07-18 07:54:43 - Specjalista pracy socjalnej MGOPS, za rok 2013 (1.48 MB)
2015-06-18 08:35:21 - Kierownik MGOPS za rok 2014 (654.27 kB)
2015-06-18 08:41:38 - Specjalista pracy socjalnej MGOPS, za rok 2014 (725.47 kB)
2016-05-16 08:50:19 - Specjalista pracy socjalnej MGOPS, za rok 2015 (1.04 MB)
2016-05-16 08:53:28 - Kierownik MGOPS za rok 2015 (1.04 MB)
2017-05-23 10:58:22 - Kierownik MGOPS za rok 2016 (1.77 MB)
2017-05-23 11:06:55 - Specjalista pracy socjalnej MGOPS, za rok 2016 (2.00 MB)
2017-09-18 13:55:07 - Kierownik MGOPS - wyjaśnienie dotyczące oświadczenie majątkowego za rok 2016 (127.85 kB)

Ilość odwiedzin: 9618
Nazwa dokumentu: MGOPS w Krośniewicach
Podmiot udostępniający: MGOPS w Krośniewicach
Osoba, która wytworzyła informację: Arkadiusz Sochala
Osoba, która odpowiada za treść: Arkadiusz Sochala
Osoba, która wprowadzała dane: Arkadiusz Sochala
Data wytworzenia informacji: 2007-09-26 20:15:44
Data udostępnienia informacji: 2007-09-26 20:15:44
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-18 13:55:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner